Mreže za zaščito brežin

Ponujamo različne rešitve in sisteme za sanacijo brežin. Izbor vrste mreže za zaščito brežin je odvisen od geoloških lastnosti hribine, geomorfologije terena, želene stopnje zaščite in zahtevanega izgleda brežine po sanaciji. Pri sanaciji brežin izbiramo med sidranimi sistemi, kovinskimi mrežami, naravnimi mrežami in kombiniranimi rešitvami.

Kovinske mreže se uporabljajo za mehansko zaščito in stabilizacijo preperelih skalnih brežin in drugih nestabilnih hribin. Mreže so izdelane iz žice različnih kvalitet in lastnosti, glede na namen uporabe. Vse mreže so protikorozijsko zaščitene (Zn, ZnAl, specialni premazi). Pri sanaciji brežin jih lahko uporabljamo kot samostojno zaščito ali pa jih kombiniramo z naravnimi mrežami in hydromulchingom.

Heksagonalno žično pletivo (Palvis pletenje)

Pocinkane, jeklene mreže za zaščito brežin iz heksagonalnega žičnega pletiva so dobavljive v različnih dimenzijah in velikostih odprtin. Narejene so iz žice natezne trdnosti 350 – 550 N/mm². Standardna debelina žice je 2,7 mm in robne žice 3,4 mm, standardna velikost okenca je 8 x 10 cm. Po naročilu so mreže dobavljive tudi iz žice drugih premerov (2,5-4,0 mm) in drugačnih odprtin. Mreže imajo pridobljena dokazila o ustreznosti.

Dobavljive dimenzije:

  • 2 x 50 m
  • 3 x 50 m
  • 4 x 50 m
  • po naročilu

Mreže iz žice visoke natezne trdnosti 1770 N/mm²

Uporaba žice visoke natezne trdnosti pri pletenju mrež bistveno izboljša lastnosti same mreže, pri enaki količini uporabljenega materiala. Mreža Deltax je narejena iz žice premera 2 mm in ima kljub temu enako natezno trdnost kot mreža iz običajne žice premera 3mm. Izboljšajo se tudi druge lastnosti mrež: prebojnost, odpornost na pretrganje pri sidranju in drugo. Mreže imajo pridobljena dokazila o ustreznosti.

Dobavljive mreže:

Deltax, Zl ≥ 53 kN/m
Greenax, Zl ≥ 53 kN/m
Quarox, Zl ≥ 100 kN/m

DELTAX®, GREENAX®, QUAROX®

TECCO® SYSTEM³

Varnost, stroškovna učinkovitost, trajnost in ekološka sprejemljivost: TECCO SYSTEM³ je primeren za stabilizacijo zemljatih ali kamnitih brežin.

Več

SPYDER® SYSTEM

Zavarovanje labilnih kamnitih blokov, skalnih previsov in izdankov ali močno pretrih brežin  z nepravilnimi površinskimi strukturami izvedemo s sistemom SPIDER.

Več

Geotekstil ali naravne mreže zagotavljajo “začasno” protierozijsko zaščito za daljše obdobje
Mreže iz kokosa in jute so 100% biorazgradljive. Zagotavljajo začasno zaščito proti eroziji od 2 do 7 let (odvisno od izbire mreže), dokler te funkcije ne prevzame vegetacija. Pri celoviti sanaciji brežine se običajno površino oz. brežino, zaščiteno z geotekstilom, tudi ozeleni.

Delujejo kot sedimentni filter in prepuščajo vodo
Naravne mreže morajo zadostiti dvema nasprotujočima si pogojema: zadrževati morajo delce tal in hkrati prepuščati vodo. Izbira vrste geotekstila je odvisna predvsem od zahtevane ravni prepustnosti in glede na parametre tal, kot so velikost delcev, pa tudi kompaktnost tal in prepustnost. Za določitev rešitve in izbiro mreže je običajno potreben projektantski izračun.

Spodbujajo razrast vegetacije
Zahvaljujoč zadrževalnim zmogljivostim naravnih vlaken se vegetacija lahko razvije v “kontroliranem” okolju z vidika temperaturnih in hidroloških stresov. Naravne mreže se pri sanaciji brežin uspešno kombinirajo s hydromulchingom, metodo za zatravitev zahtevnih površin.

Sistem GREEN ARMOR® se uporablja pri celoviti sanaciji brežin. Sestavljajo ga 3-dimenzionalne poliamidne mreže v kombinaciji z biorazgradljivo matrico iz vezanih vlaken, EURO-MAT FGM. GREEN ARMOR® se uporablja za hitro vzpostavitev vegetacije in stabilizacijo brežin, kjer so prisotni močno izpiranje in močni tokovi in na katerih zaščita samo z vegetacijo ne bi zadostovala.

3-dimenzionalno ojačana zaščita proti eroziji na dolgi rok:
Kombinacija 3D mreže skupaj z bioragradljivo matrico EURO-MAT FGM omogoča vzpostavitev dolgoročne zaščite pred vetrno in vodno erozijo. Takšna kombinacija zagotavlja dvojno zaščito in stabilizacijo humusnega sloja – delovanje geo mreže in hkratno ukoreninjenje zelene vegetacije, ki se razrašča skozi mrežo.

Pospešuje kalitev:
Rešitev GREEN ARMOR® zaradi zmogljivosti zadrževanja vode omogoča, da se seme in sadike razvijejo v “nadzorovanem” okolju brez velikih temperaturnih nihanj z omejenim izhlapevanjem/ transpiracijo. Prisotnost kalilnih aktivatorjev in izboljševalcev rasti omogoča hitro vzpostavitev zelenega pokrova.

Odpornost:
3-D mreža je izdelana iz prepletenih tridimenzionalnih poliamidnih (PA6) vlaken. Zagotavlja homogeno ojačitev, ki ni biološko razgradljiva, je odporna proti UV žarkom in lomljenju.

Področja uporabe:

  • Območja, ki so izpostavljena hitremu dviganju / padanju vodostaja: zadrževalniki meteorne vode, prelivni kanali
  • Območja, ki so izpostavljena močnim tokovom: preusmeritveni kanali, rečne brežine
  • Območja, ki so izpostavljena močnim erozijskim tveganjem zaradi naklona ali narave substrata: strma pobočja, nasipi, pobočja odlagališč

 

Sistem GREEN ARMOR®