Geohazard monitoring

Podjetje Geobrugg skupaj s partnerjem Geoprevent razvija, namešča in upravlja elektronske nadzorne sisteme za monitoring naravnih nevarnosti.

Padajoče kamenje, zemeljski plazovi, drobirski tokovi, poplave in snežni plazovi ogrožajo infrastrukturo in njene uporabnike. Elektronski nadzorni sistemi za monitoring naravnih nevarnosti dopolnjujejo ali v nekaterih primerih lahko celo nadomestijo tehnične ukrepe, pogosto z nižjimi stroški in z manjšim vplivom na okolje. Na podlagi podatkov, ki so dostopni v realnem času, mogočajo takojšen odziv in izvajanje varnostnih ukrepov.

Geobrugg GUARD: Remote status monitoring

Guard je naprava, ki se namesti na jeklenice sistemov za zaščito proti padajočemu kamenju. Meritve s terena preko GSM signala v realnem času pošilja v aplikacij0 za spremljanje dogodkov na daljavo. Deluje na sistemih vseh proizvajalcev.

Več

Monitoring AVYX® radar za snežne plazove

AVYX® radar za snežne plazove je učinkovita tehnologija za zanesljivo zaznavanje snežnih plazov v realnem času z opcijo avtomatskega zapiranja cest ali železniških prog.

Več

Monitoring Georadar

Spremljane kritičnih nestabilnosti v skalnih in ledenih gmotah na velikih območjih z manj kot milimetrsko natančnostjo.

Več

Monitoring ROCYX® radar za padajoče kamenje

ROCYX® radar za padajoče kamenje omogoča avtomatsko zaznavanje dogodkov padajočega kamenja v realnem času na velikih območjih, tudi v slabi vidljivosti. Omogoča avtomatsko zaporo in ponovno odpiranje infrastrukturnih objektov.

Več

Monitoring DEFOX® deformacijska kamera

DEFOX deformacijska kamera je idealna in stroškovno učinkovita rešitev za spremljanje nestabilnosti v skalnatih in ledenih gmotah.

Več