Hydroseeding in hydromulching

Smo predstavnik in dobavitelj materialov francoskega podjetja Euro-Tec za področje Slovenije in celotnega Balkana. Euro-Tec je vodilni evropski proizvajalec materialov za hydroseeding in hydromulching.

Hydroseeding (vodna setev) je strojna setev, ki omogoča hitro razrast zelene vegetacije na ravnih površinah in površinah z rahlim nagibom. S pomočjo hydroseederja se površino prebrizga z rastno mešanico, ki vsebuje semensko mešanico, organsko gnojilo, mulč, vezivno sredstvo, dodatke za izboljšanje tal in vodo. Sestava mešanice se prilagaja glede na značilnosti posameznih delov terena oz. podlage za setev.

Prednosti:

 • Ekonomična alternativa tradicionalnemu sejanju in polaganju travnega tepiha, saj ni specifične potrebe po pripravi tal / substratov
 • Izvaja se lahko brez predhodne priprave tal tudi na slabši humusni podlagi in v zahtevnejših vremenskih pogojih
 • Hitra in natančna izvedba in hitro vidni rezultati
 • Fleksibilnost pri izbiri rastlinskih vrst (trave, grmovnice, cvetoči travniki…), ki jih lahko prilagajamo okolju, vremenskim pogojem in željam naročnika o končnem izgledu

Primeri uporabe: Okolice domov, javne površine, komunalna infrastruktura

Hydromulching (vodna setev s protierozijsko zaščito) omogoča vzpostavitev vegetacijskega pokrova z začasno protierozijsko zaščito na brežinah, strmih pobočjih, erozijsko degradiranih površinah in na tleh s srednjo do nizko agronomsko vrednostjo.

Površino prebrizgamo s posebno rastno mešanico (voda, semenska mešanica, dodatki za izboljšavo sestave tal in za spodbujanje rasti, mulč in specialna vezivna sredstva). Rastna mešanica ob stiku s podlago ustvari zaščitni protierozijski sloj. Mulč hkrati ščiti seme, ki s pomočjo rastnih dodatkov vzklije tudi v zelo zahtevnih humusnih in vremenskih pogojih. Vezivno sredstvo zagotavlja, da rastna mešanica ostane na podlagi in se ne izpira.

Na najzahtevnejših brežinah in v primerih močno degradiranih površin je potrebna uporaba kompleksnejše oblike hydromulchinga, Eur-Mat (biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken), pri kateri je sestava rastne mešanice prilagojena izjemno zahtevnim pogojem.

Z izbiro ustrezne rešitve je mogoče določiti dolžino mehanske zaščite, ki jo nudi rastna mešanica (tudi do 24 mesecev), po tem obdobju pa je vegetacija že zmožna sama prevzeti zaščitno funkcijo.

Tudi v primerih, ko je humusni sloj preveč osiromašen za rast vegetacije, lahko s hydromulchingom v večini primerov dosežemo ponovno revitalizacijo in ozelenitev.

Materiali za hydroseeding in hydromulching

Euro-Tec ponuja inovativen in visoko produktiven nabor izdelkov, posebej prilagojenih za vodno setev. Vsi izdelki so proizvedeni iz premium sestavin in v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi. Njihova sestava in tudi pakiranje je optimizirano za čim bolj enostavno in uspešno izvedbo.

Mulči delujejo kot zastirke, ki varujejo semena pred zunanjimi vplivi. Omogočajo, da semena ostanejo v stiku s talno podlago, uravnavajo temperaturo in vlažnost okolice semena ter omejujejo učinek »vodnega curka«, ki ga lahko povzročijo dežne kaplje. Mulči, ki se uporabljajo pri hydromulchingu so posebej prilagojeni in optimizirani za mehanski nanos.

Vsi mulči proizvajalca Euro-Tec so izdelani iz kakovostnih lesnih ali celuloznih vlaken in so biorazgradljivi.

HYDRO-MULCH “JEVI” 

 • Kombiniran mulč iz celuloznih in lesnih vlaken
 • Primeren za zatravitev ravnih terenov in okolice objektov
 • Prednost je enostavno doziranje in mešanje v hydroseederju, saj je mulču že dodano gnojilo in vezivno sredstvo. V mešanico se doda samo še sredstva za izboljšavo tal in seme.
 • Trajanje protierozijske zaščite: do 3 mesece

 

HYDRO-MULCH “3A” 

 • Kombiniran mulč iz celuloznih in lesnih vlaken
 • Primeren za zatravitev manj zahtevnih brežin in terenov z naklonom
 • Mulču je že dodano gnojilo. V mešanico se doda še sredstva za izboljšavo tal, vezivno sredstvo in seme.
 • Trajanje protierozijske zaščite: do 3 mesece

 

Mulč iz 100% lesnih vlaken naravne barve HYDRO-MULCH “UE” 

 • Mulč iz 100% lesnih vlaken
 • Primeren za zatravitev manj zahtevnih brežin in terenov z naklonom
 • Trajanje protierozijske zaščite: do 6 mesecev

 

BIORAZGRADLJIVA MATRICA IZ VEZANIH VLAKEN EURO-MAT

 • Matrica iz kakovostnih lesnih vlaken in biorazgradljivih ojačitvenih vlaken z dodanimi aktivatorji kaljivosti, organiskimi stabilizatorji, kaloidnimi delci in pospeševalci rasti
 • Primeren za zatravitev zelo zahtevnih terenov z velikim naklonom in slabo humusno podlago ter erozijsko močno degradirane površine
 • Trajanje protierozijske zaščite: od 6 do 18 mesecev, učinkuje takoj po nanosu

Uporaba vezivnih sredstev in stabilizatorjev je bistvenega pomena pri hydroseedingu in hydromulchingu iz več razlogov:

 

Vezivna sredstva

 • Omogočajo večjo viskoznost mešanice in pomagajo homogenizirati sestavine različnih gostot
 • Omogočajo boljši in bolj enakomeren nanos mešanice na celotno površino
 • V določenih primerih pomagajo izboljšati strukturo tal
 • Izboljšujejo poroznost prsti in s tem omogočajo boljšo prepustnost vode
 • Preprečujejo izpiranje semenske mešanice takoj po nanosu in s tem zagotavljajo osnovne pogoje za uspešno vzklitje
 • Pomagajo doseči višjo stopnjo kalitve in ukoreninjenja rastlinskih vrst
 • Zagotavljajo manjše uničenje in izgubo semen, ki bi sicer nastala zaradi trenja pri mehanskem nanosu

 

Mehanski stabilizatorji

 • Omogočajo boljšo sprijetje mulča z vsemi vrstami in tipi podlage
 • Omogočajo boljšo odpornost nanosa v ekstremnih vremenskih pogojih ter podaljšujejo trajanje odpornosti
 • Omogočajo boljšo izmenjavo med zrakom in prstjo ter s tem preprečujejo nastanek »skorje« na površini tal v zelo sušnih obdobjih

Euro-Tec je razvil vrsto dodatkov za izboljšavo tal, posebej prilagojenih za hydroseeding in hydromulching. Poleg osnovne funkcije dobave hranilnih snovi, je vloga dodatkov tudi:

 • Izboljšanje fizičnih lastnosti tal
 • Zaloga hranilnih snovi za daljše obdobje
 • Aktiviranje koreninskega sistema
 • Prilagajanje pH tal
 • Omejevanjem vpliva nitratov na okolje

Mešanice semen za hydroseeding in hydromulching prilagodimo zahtevam posameznega projekta ter lokalnim klimatskim in humusnim pogojem (na primer mešanice semen za alpski svet ali za mediteransko področje).

Na zahtevnejših strmih brežinah je velikokrat potrebno kombinirati več rešitev za preprečevanje erozije. Hydromulching se uspešno kombinira z različnimi tipi mrež. Prebrizg travne mešanice se izvede direktno na brežino, sanirano z mrežami, brez dodatnega nanosa humusa.

PRODAJA HYDROSEEDERJEV

Dobavljamo hydroseederje znamke Finn na področju Slovenije in Balkana. Hydroseederji Finn omogočajo široke možnosti uporabe: zelene strehe, hydroseeding (zatravitev od manjših do velikih površin), hydromulching (zatravitev zahtevnih terenov s hkratno protierozijsko zaščito), hydrocovering (strojna aplikacija zaščitnega sloja na deponijah).

Več