Hydroseeding in hydromulching

Z metodama hydroseeding (vodna setvev) in hydromulching (vodna setev s protierozijsko zaščito) lahko hitro strojno izvedemo zatravitev velikih površin, površin s slabšim substratom in tudi zahtevnejših brežin, kjer je potrebna protierozijska zaščita.

Hydroseeding (vodna setev) je strojna setev, ki omogoča hitro razrast zelene vegetacije na ravnih površinah in površinah z rahlim nagibom. S pomočjo hydroseederja se površino prebrizga z rastno mešanico, ki vsebuje semensko mešanico, organsko gnojilo, mulč, vezivno sredstvo, dodatke za izboljšanje tal in vodo. Sestava mešanice se prilagaja glede na značilnosti posameznih delov terena oz. podlage za setev.

Prednosti:

  • Ekonomična alternativa tradicionalnemu sejanju in polaganju travnega tepiha, saj ni specifične potrebe po pripravi tal / substratov
  • Izvaja se lahko brez predhodne priprave tal tudi na slabši humusni podlagi in v zahtevnejših vremenskih pogojih
  • Hitra in natančna izvedba in hitro vidni rezultati
  • Fleksibilnost pri izbiri rastlinskih vrst (trave, grmovnice, cvetoči travniki…), ki jih lahko prilagajamo okolju, vremenskim pogojem in željam naročnika o končnem izgledu

Primeri uporabe: Okolice domov, javne površine, komunalna infrastruktura

Hydromulching (vodna setev s protierozijsko zaščito) omogoča vzpostavitev vegetacijskega pokrova z začasno protierozijsko zaščito na brežinah, strmih pobočjih, erozijsko degradiranih površinah in na tleh s srednjo do nizko agronomsko vrednostjo.

Površino prebrizgamo s posebno rastno mešanico (voda, semenska mešanica, dodatki za izboljšavo sestave tal in za spodbujanje rasti, mulč in specialna vezivna sredstva). Rastna mešanica ob stiku s podlago ustvari zaščitni protierozijski sloj. Mulč hkrati ščiti seme, ki s pomočjo rastnih dodatkov vzklije tudi v zelo zahtevnih humusnih in vremenskih pogojih. Vezivno sredstvo zagotavlja, da rastna mešanica ostane na podlagi in se ne izpira.

Na najzahtevnejših brežinah in v primerih močno degradiranih površin je potrebna uporaba kompleksnejše oblike hydromulchinga, Eur-Mat (biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken), pri kateri je sestava rastne mešanice prilagojena izjemno zahtevnim pogojem.

Z izbiro ustrezne rešitve je mogoče določiti dolžino mehanske zaščite, ki jo nudi rastna mešanica (tudi do 24 mesecev), po tem obdobju pa je vegetacija že zmožna sama prevzeti zaščitno funkcijo.

Tudi v primerih, ko je humusni sloj preveč osiromašen za rast vegetacije, lahko s hydromulchingom v večini primerov dosežemo ponovno revitalizacijo in ozelenitev.