Zaščita za deponije EuroCover

Ekonomična rešitev ta strojno prekrivanje površin na deponijah, gradbiščih ali drugih območij, kjer je potreben začasen zaščitni sloj za omejevanje vplivov na okolje.

Hydrocovering in rešitev EuroCover

Hydrocovering je metoda za začasno prekrivanje površin na deponijah, gradbiščih ali drugih območij, kjer je potreben zaščitni sloj za omejevanje vplivov na okolje. Zaščitni sloj se nanaša strojno s pomočjo hydroseederja. Posebna mešanica sestavin (EuroCover) se v hydroseederju premeša z vodo, nato pa mešanico strojno nabrizgamo na površino, kjer se utvari zaščitni sloj. Hydrocovering v  primerjavi z klasičnimi metodami omogoča prihranek prostora in s tem tudi finančne prihranke, hkrati pa je tudi okolju prijaznejša rešitev.

 

Primeri uporabe:

 • Dekontaminacija onesnaženih tal
 • Upravljanje odpadnih območij
 • Skladiščenje in obdelava kontaminiranih prsti na lokaciji dekontaminacije
 • Zemeljska dela v bližini “občutljivih območij” (kot so vodooskrbna območja, mokrišča, naravni rezervati, stanovanjska območja… )

 

Uporablja se za omejevanje in / ali preprečevanje:

 • Vetrnega odnašanja smeti
 • Pronicanja deževnice, saj omogoča njeno začasno zadrževanje na površini in hkrati boljše izhlapevanje
 • Površinske erozije
 • Neprijetnih vonjav
 • Potencialnih nevarnosti požara
 • Prehajanje onesnaževalcev tal (kot so težke kovine, vnetljive snovi, topila ipd.) v smeri (pitne) vode preko deževnice
 • Onesnaženja tal zaradi izsuševanja ali erozije prizadetih tal
 • Hlapljivih onesnaževalcev prsti, ki vplivajo na okoliški zrak skozi procese uplinjanja

 

Hydrocovering nadomešča klasične metode, ki so največkrat povezane tudi z visokimi stroški:

 • Pokrivanje lokacije s (plastičnimi) materiali (zahtevajo pogosto menjavanje, na nekaterih delih se kopiči voda, ob prenehanju uporabe ostane odpadni material)
 • Prekrivanje s peskom ali zemljo (izguba prostora na odlagališču, časovno zamudna rešitev)
 • Postavitev (začasnega) šotora za prekrivanje lokacije (slaba stran je logistično delo in stroški)

 

EUROCOVER je patentiral EURO-TEC (številka patenta #1159548) in predstavlja alternativo tradicionalnim, ekonomsko ter ekološko dragim metodam.

EuroCover LF je namenjen začasnemu prekrivanje materialov, deponij in odlagališč za ravnanje z nenevarnimi odpadki.

Ta različica predstavlja ekonomično alternativo začasnemu zapiranju in prekrivanju območij s prstjo ali zemljo, ki porabi veliko prostora in skrajša življenjsko dobo odlagališča.

Glavna prednost hydrocoveringa je ravno prihranek skladiščnega prostora, saj je zaščitni sloj tanek le nekaj milimetrov in omogoča izjemen prihranek prostora.

EuroCover LF pomaga pri omejevanju:

 • Vetrnega odnašanja odpadkov
 • Neprijetnih vonjav
 • Pronicanja deževnice, saj omogoča njeno začasno zadrževanje na površini in hkrati boljše izhlapevanje
 • Potencialnih nevarnosti požara
 • Površinske erozije

EuroCover LF specifikacija

EuroCover SP je namenjen uporabi na onesnaženih območjih, ki so še v obdelavi, ali na lokacijah, kjer se kontaminirana zemlja skladišči za nadaljnjo predelavo (bio centri).

Ta različica omogoča začasno hidroizolacijo tal, z namenom, da bi zmanjšali možne načine kontaminacije:

 • Prehajanje onesnaževalcev tal (kot so težke kovine, vnetljive snovi, topila ipd.) v smeri (pitne) vode preko deževnice
 • Onesnaženje tal zaradi izsuševanja ali erozije prizadetih tal
 • Prehajanje hlapljivih onesnaževalcev prsti, ki vplivajo na okoliški zrak skozi procese uplinjanja

EuroCover SP specifikacija

EuroCover EC se uporablja za gradbišča in zemeljska dela v teku in / ali rudarske dejavnosti (zaloge mineralnih surovin). Omogoča nadzorovanje vetrne in vodne erozije na mestih brez vegetacije. Pomaga pri:

 • Zaviranju prahu
 • Omejevanju površinske erozije
 • Odnašanju materiala ob neurjih

EuroCover EC specifikacija

PRODAJA IN IZPOSOJA HYDROSEEDERJEV

Smo dobavitelji hydroseederjev znamke Finn. Hydroseederji Finn omogočajo široke možnosti uporabe: zelene strehe, hydroseeding (zatravitev od manjših do velikih površin), hydromulching (zatravitev zahtevnih terenov s hkratno protierozijsko zaščito), hydrocovering (strojna aplikacija zaščitnega sloja na deponijah).

Nudimo tudi izposojo hydroseederjev.

Več