Geobrugg sistemi

Geobrugg je vodilni svetovni proizvajalec sistemov za sanacijo brežin, zaščito pred padajočim kamenjem, hudourniškimi izbruhi in drobirskimi tokovi, snežnimi plazovi in nekaterih drugih specialnih rešitev.

Gobrugg preko portala myGeobrugg uporabnikom omogoča dostop do orodij za dimenzioniranje Geobrugg sistemov ter do drugih materialov in podatkov o sistemih. Za dostop se registrirajte na myGeobrugg.

TECCO® SYSTEM³

Varnost, stroškovna učinkovitost, trajnost in ekološka sprejemljivost: TECCO SYSTEM³ je primeren za  za stabilizacijo zemljatih ali kamnitih brežin.

Več

SPIDER® SYSTEM

Zavarovanje labilnih kamnitih blokov, skalnih previsov in izdankov ali močno pretrih brežin  z nepravilnimi površinskimi strukturami izvedemo s sistemom SPIDER.

Več

DELTAX®

Mreža DELTAX® iz žice visoke natezne trdnosti, je okolju prijazna in stroškovno učinkovita rešitev za zavarovanje brežin pred manjšimi kamenji in okruški.

Več

GREENAX®

Mreža GREENAX® iz žice visoke natezne trdnosti in vtkano 3D geomrežo je namenjena učinkovitemu preprečevanju erozije in lažji vzpostavitvi vegetacije.

Več

QUAROX®

QUAROX® spiralno pletena mreža visoke natezne trdnosti je zelo robustna in cenovno učinkovita rešitev za sanacijo pretrih in razčlenjenih brežin.

Več

GBE sistemi

Lovilno podajni sistemi GBE so izdelani za prevzemanje energij udarcev kamenja do 3000 kJ. Nizka teža omogoča hitro in enostavno montažo tudi v najtežjih terenih. Zaradi majhnih sidrnih sil je uporaba GBE sistemov idealna na slabo nosilnih temeljnih tleh. Vsi sistemi ustrezajo zahtevam ETAG-027 in so uvrščeni v razred A.

Več

RXE sistemi

Maksimalna absorpcijska zmogljivost ograj RXE je 10.000 kJ, kar ustreza naletu 20 tonske gmote s hitrostjo preko 100 km/h – svetovni rekord v tem razredu. Za sisteme RXE velja, da ponujajo največjo varnost na najzahtevnejših terenih. Vsi RXE sistemi ustrezajo zahtevam ETAG-027 in švicarskimi smernicami FOEN.

Več

Rockfall ponjave

Gibljive ponjave za zaščito pred padajočim kamenjem so novejši, specialni sistemi za zavarovanje cest, železnic in drugih objektov pred vertikalnimi padci kamenja in skal, kjer nočemo stalnega čiščenja sistemov. Padajoče kamenje je kontrolirano izvrženo na primerno mesto, stran od zaščitenega objekta.

Več

Rockfall atenuatorji

Atenuatorji so kombinacija lovilno podajnih sistemov in visečih mrež za zaščito pred padajočim kamenjem. Sistem v prvi fazi prestreže udarec kamenja, ki se po velikem zmanjšanju energije kontrolirano odvede do želenega mesta. Prednost atenuatorjev so manjši stroški vzdrževanja in lažje čiščenje.

Več

Rockfall viseče mreže

Zaradi izrednih lastnosti mrež iz žice visoke natezne trdnosti 1770 N/mm², lahko z visečimi mrežami kontrolirano zadržimo tudi velike skalne bloke. Sistem visečih mrež iz visoko natezne žice predstavlja varno alternativo dinamičnim pregradam za zaščito pred padajočim kamenjem.

Več

Rockfall - X

Majhna teža modularnega sistema Rockfall-X zmanjšuje statične obremenitve na betonskih galerijah in drugih objektih, pri tem pa lahko izboljša projektirane karakteristike objektov, podaljšuje življenjsko dobo objektov in zagotavlja manjše stroške vzdrževanja pri udarcih padajočega kamenja.

Več

SPIDER® AVALANCHE

Sistemi za zaščito pred snežnimi plazovi SPIDER® Avalanche je zasnovan na podlagi smernic za postavitev objektov za zaščito pred plazovi, ki sta jih izdala BAFU (Swiss Federal Office for the Environment) in SLF (Swiss Institute for Snow and Avalanche Research).

Več

Pregrada UX

Podajne pregrade UX so namenjene zaščiti pred hudourniškimi izbruhi in drobirskimi tokovi na večjih hudournikih. Sposobne so prenesti visoke dinamične in statične obremenitve. So okolju prijazne, enostavne za vgradnjo in imajo dolgo življenjsko dobo z nizkimi stroški vzdrževanja.

Več

Pregrada VX

Podajne pregrade VX so namenjene zaščiti pred hudourniškimi izbruhi in drobirskimi tokovi na manjših hudournikih. Sposobne so prenesti visoke dinamične in statične obremenitve. So okolju prijazne, enostavne za vgradnjo in imajo dolgo življenjsko dobo z nizkimi stroški vzdrževanja.

Več

Pregrada SL

Podajna pregrada SL zmanjšuje tveganje povezno z zdrsi plitkih plazov in usadov na strmih, nestabilnih tleh. Majhna podajnost sistema omogoča montažo blizu varovanega objekta. Izredno hitra montaža zahteva malo dela brez težke mehanizacije in z minimalnimi posegi v okolje.

Več

Tuneli / izkopi / rudniki

Geobrugg mreže se uporabljajo pri izkopih, v rudnikih, na dostopnih cestah ter v cestnih in železniških predorih za ojačitev obstoječe infrastrukture ali zagotavljanje stabilnosti pri novih objektih. Uporabljajo se kot zaščita med gradnjo, pri izkopavanju ali zapiranju rudnikov.

Več

Varnostne ograje za množice

FENCEBOX je sistem ograj, ki se enostavno namešča z razvijanjem. Je pametna alternativa cestnim pregradam ter različnim prenosnim ograjam (policijskim, ograjam za dogodke…)

Več

Zaščita pred naletom delcev

Posebne mreže in kletke ščitijo ljudi in infrastrukturo pred letečimi ruševinami in šrapneli po detonaciji. Rešitve se uporabljajo v kemičnih obratih, na testnih poljih in skladiščnih površinah, kjer so prisotne eksplozivne snovi.

Več

Zaščitne ograje za dirkališča

Geobrugg zaščitne sistemi za dirkališča so homologirani po standardu FIA Standard 3502-2018 Debris Fences. Izdelki so bili testirani s strani FIA in omogočajo najsodobnejšo zaščito gledalcev na dirkališčih vseh vrst.

Več