Hydroseeding in hydromulching

Smo predstavnik in dobavitelj materialov francoskega podjetja Euro-Tec za področje Balkana. Euro-Tec je vodilni evropski proizvajalec materialov za hydroseeding in hydromulching ter distributer proizvajalca strojne opreme Finn za Evropo.

Hydroseeding (vodna setev) je strojna setev, ki omogoča hitro razrast zelene vegetacije na ravnih površinah in površinah z rahlim nagibom. S pomočjo hydroseederja se površino prebrizga z rastno mešanico, ki vsebuje semensko mešanico, organsko gnojilo, mulč, vezivno sredstvo, dodatke za izboljšanje tal in vodo. Sestava mešanice se prilagaja glede na značilnosti posameznih delov terena oz. podlage za setev.

Prednosti:

 • Ekonomična alternativa tradicionalnemu sejanju in polaganju travnega tepiha, saj ni specifične potrebe po pripravi tal / substratov
 • Izvaja se lahko brez predhodne priprave tal tudi na slabši humusni podlagi in v zahtevnejših vremenskih pogojih
 • Hitra in natančna izvedba in hitro vidni rezultati
 • Fleksibilnost pri izbiri rastlinskih vrst (trave, grmovnice, cvetoči travniki…), ki jih lahko prilagajamo okolju, vremenskim pogojem in željam naročnika o končnem izgledu

Primeri uporabe: Okolice domov, javne površine, komunalna infrastruktura

Hydromulching (vodna setev s protierozijsko zaščito) omogoča vzpostavitev vegetacijskega pokrova z začasno protierozijsko zaščito na strmih pobočjih, erozijsko degradiranih površinah in na tleh s srednjo do nizko agronomsko vrednostjo.

Površino prebrizgamo s posebno rastno mešanico (voda, semenska mešanica, dodatki za izboljšavo sestave tal in za spodbujanje rasti, mulč in specialna vezivna sredstva). Rastna mešanica ob stiku s podlago ustvari zaščitni protierozijski sloj. Mulč hkrati ščiti seme, ki s pomočjo rastnih dodatkov vzklije tudi v zelo zahtevnih humusnih in vremenskih pogojih. Vezivno sredstvo zagotavlja, da rastna mešanica ostane na podlagi in se ne izpira.

V najzahtevnejših primerih močno degradiranih površin je potrebna uporaba kompleksnejše oblike hydromulchinga, Eur-Mat (biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken), pri kateri je sestava rastne mešanice prilagojena izjemno zahtevnim pogojem.

Z izbiro ustrezne rešitve je mogoče določiti dolžino mehanske zaščite, ki jo nudi rastna mešanica (tudi do 24 mesecev), po tem obdobju pa je vegetacija že zmožna sama prevzeti zaščitno funkcijo.

Tudi v primerih, ko je humusni sloj preveč osiromašen za rast vegetacije, lahko s hydromulchingom v večini primerov dosežemo ponovno revitalizacijo in ozelenitev.

Materiali za hydroseeding in hydromulching

Euro-Tec ponuja inovativen in visoko produktiven nabor izdelkov, posebej prilagojenih za vodno setev. Vsi izdelki so proizvedeni iz premium sestavin in v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi. Njihova sestava in tudi pakiranje je optimizirano za čim bolj enostavno in uspešno izvedbo.

Mešanice semen za hydroseeding in hydromulching prilagodimo zahtevam posameznega projekta ter lokalnim klimatskim in humusnim pogojem. Na voljo pa so tudi tradicionalne in že v naprej pripravljene mešanice, na primer za alpski svet ali za mediteransko področje.

Euro-Tec zagotavlja kakovost in izvor semen in pri mešanicah upošteva lastnosti posameznih rastlinskih vrst ter sobivanje z drugimi vrstami.

Vsa semena imajo potrdilo o poreklu in pridobljen certifikat o ustreznosti, ki ga izdaja ESCAA.

Trave
Agrostis tenuis
Agrostis stolonifera
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Bromus inermis
Deschampsia coepitosa
Cynodon dactylon
Cynorisus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Phleum pratense
Holcus lanatus
Poa trivialis
Poa pratensis
Lolium perenne
Lolium italicum

Stročnice
Anthyllis vulneraria
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Medicago lupulina
Psoralea bituminosa
Onobrychis sativa
Trifolium repens
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Vicia sativa

Ostale vrste
Achillea millefolia
Sanguisorba minor
Plantago Lanceolata
Plantago Coronopus
Saponaria ocymoides

Sedumi

Uporaba vezivnih sredstev in stabilizatorjev je bistvenega pomena pri hydroseedingu in hydromulchingu iz več razlogov:

 

Vezivna sredstva

 • Omogočajo večjo viskoznost mešanice in pomagajo homogenizirati sestavine različnih gostot
 • Omogočajo boljši in bolj enakomeren nanos mešanice na celotno površino
 • V določenih primerih pomagajo izboljšati strukturo tal
 • Izboljšujejo poroznost prsti in s tem omogočajo boljšo prepustnost vode
 • Preprečujejo izpiranje semenske mešanice takoj po nanosu in s tem zagotavljajo osnovne pogoje za uspešno vzklitje
 • Pomagajo doseči višjo stopnjo kalitve in ukoreninjenja rastlinskih vrst
 • Zagotavljajo manjše uničenje in izgubo semen, ki bi sicer nastala zaradi trenja pri mehanskem nanosu

 

Mehanski stabilizatorji

 • Omogočajo boljšo sprijetje mulča z vsemi vrstami in tipi podlage
 • Omogočajo boljšo odpornost nanosa v ekstremnih vremenskih pogojih ter podaljšujejo trajanje odpornosti
 • Omogočajo boljšo izmenjavo med zrakom in prstjo ter s tem preprečujejo nastanek »skorje« na površini tal v zelo sušnih obdobjih

Euro-Tec je razvil vrsto dodatkov za izboljšavo tal, posebej prilagojenih za hydroseeding in hydromulching. Poleg osnovne funkcije dobave hranilnih snovi, je vloga dodatkov tudi:

 • Izboljšanje fizičnih lastnosti tal
 • Zaloga hranilnih snovi za daljše obdobje
 • Aktiviranje koreninskega sistema
 • Prilagajanje pH tal
 • Omejevanjem vpliva nitratov na okolje

Vsa gnojila in dodatki so v skladu z evropsko Uredbo CEE št. 2092/91, ki se nanaša na izdelke, ki se uporabljajo v biološkem kmetijstvu. Izdelki sooznačeni z oznako “Nature et progres”, ali pa so certificirani s strani proizvajalca za skladnost z Uredbo CEE št. 2092/91 ali št. 834/2007.

Mulči se pri hydromulchingu v prvi vrsti uporabljajo kot zastirke, ki varujejo semena pred zunanjimi vplivi. Omogočajo, da semena ostanejo v stiku s talno podlago, uravnavajo temperaturo in vlažnost okolice semena ter omejujejo učinek »vodnega curka«, ki ga lahko povzročijo dežne kaplje. Mulči, ki se uporabljajo pri hydromulchingu so posebej prilagojeni in optimizirani za mehanski nanos.

Vsi mulči proizvajalca Euro-Tec so izdelani iz kakovostnih lesnih ali celuloznih vlaken in so biorazgradljivi.

Biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken Euro-Mat (Bonded Fibre Matrix – BFM) je kompleksna in celovita hydromulching rešitev, ki omogoča večjo protierozijsko zaščito kot klasični hydromulching. Primerna je za zelo zahtevne in erozijsko močno degradirane površine. Matrica je izdelana iz kakovostnih lesenih vlaken in biorazgradljivih ojačitvenih vlaken, katerim so dodani aktivatorji kaljivosti, organski stabilizatorji, koloidni delci in pospeševalci rasti.

Euro-Mat zagotavlja protierozijsko zaščito takoj po nanosu. Nanos na površino je možen brez predhodne priprave tal.

Po nanosu vegetacija v mešanici hitro vzklije in razvije koreninski sistem, kar še dodatno okrepi prevleko iz vezanih vlaken. Vegetacija postopoma prevzame protierozijsko funkcijo, med tem pa črpa hranilne snovi iz vlaknaste prevleke, ki se postopoma povsem razgradi.

 

Delovanje in prednosti:

 • Omogoča začasno protierozijsko zaščito (od 6 do 24 mesecev) dokler funkcije ne prevzame zelena vegetacija. Matrica deluje kot zaščita, ki absorbira energijo udarcev dežnih kapljic in hkrati absorbira in zadržuje deževnico.
 • V začetnih fazah razvoja rastlin praviloma predstavlja edini vir hranilnih snovi v osiromašenem življenjskem okolju. S sposobnostjo zadrževanja vode omogoča semenom in sadikam rast v kontroliranem okolju z vidika temperaturnih in hidroloških stresov in pospešuje kalitev.
 • Dodatki za pospeševanje rasti omogočajo izjemno hitro vzpostavitev zelene vegetacije.
 • Je cenovno učinkovita, saj se aplicira strojno in terena pred nanosom ni potrebno posebej pripravljati. V primerjavi z drugimi mehanskimi zaščitami, kot so na primer mreže, ne zahteva nobenih dodatnih sistemov za fiksiranje (sidra ipd.).
 • V določenih primerih lahko popolnoma nadomesti druge oblike mehanske zaščite (geotekstil, mreže).

 

Primerjava učinkovitosti rešitve BFM EURO-MAT z geotekstilom:

Na zahtevnejših strmih brežinah je velikokrat potrebno kombinirati več rešitev za preprečevanje erozije. Hydromulching se uspešno kombinira z različnimi tipi mrež. Prebrizg travne mešanice se izvede direktno na brežino, sanirano z mrežami, brez dodatnega nanosa humusa.

Strojna oprema - Hydroseeder

Smo dobavitelj hydroseederjev znamke Finn za področje Slovenije in Balkana.

Več