NARAVNE MREŽE


Bio in zeleni inženiring s pomočjo naravnih materialov ustvarjata naravni pogoje za rast vegetacije. Biorazgradljive naravne mreže EURO-TEXTILE iz rastlinskih materialov (kokosovih vlaken in jute) se lahko uporabljajo kot osnova za stabilizacijo tal in prečiščevanje vode. 

Delovanje:

 • Zaščita proti eroziji in začasna stabilizacija: Natezna trdnost mreže in njena mrežasta struktura omogočata utrditev in stabilizacijo talne podlage.
 • Deluje kot filter usedlin, ki omogoča odtekanje: Naravna mreža mora hkrati zadostiti dvema pogojema: zadržati talne delce na podlagi in hkrati omogočiti prepuščanje vode. Izbira tipa naravne mreže je v tem primeru odvisna predvsem od želene prepustnosti v relaciji s parametri tal kot so velikosti delcev, kompaktnost tal in prepustnost. 
 • Spodbuja rast vegetacije: Zaradi sposobnosti zadrževanja vode omogočajo semenom in sadikam rast v kontroliranem okolju, tako s temperaturnega kot s hidrološkega vidika.

Področja uporabe:

 • Kot protierozijska zaščita v povezavi z vzpostavitvijo vegetacije. 
 • Pri brežinah vodotokov in drugih vodnih kanalov, ki so izpostavljeni eroziji vode. 
 • Na obalnih predelih, ki so izpostavljeni eroziji morja in vetra. 
 • Na pobočjih, brežinah in ravnih površinah, ki so izpostavljene dežni eroziji. 
 • Pri hudourniki, ki so izpostavljeni turbulentnim tokovom.


Naravne mreže EURO-TEXTILE se običajno uporabljajo za ustvarjanje naravnega habitata, kot samostojen izdelek ali v kombinaciji z drugimi živimi rastlinskimi materiali (kot so veje rastlin in rastline) ali v kombinaciji s hydromulchingom, kovinskimi mrežami ali sistemi za stabilizacijo brežin.

Pri uporabi naravnih materialov za stabilizacijo tal je potrebno upoštevati, da so končni učinki implementirane rešitve vidni šele po razrasti vegetacije. Sama namestitev mrež in izvedba sanacije še ne prinašata popolne protierozijske zaščite in stabilizacije tal. Optimalna zaščita nastopi v fazi, ko pride do razrasti zelene vegetacije. Naloga naravnih mrež je, da varujejo vegetacijo do točke, ko so rastline dovolj razvite, da same prevzamejo zaščitno funkcijo. Zato je pomembno, da se pri izvajanju  uporablja kombinacija živih rastlinskih vrst in 100 % biorazgradljivih  naravnih materialov, kot so naravne mreže, fašine in potaknjenci, ki tekom procesa povsem razpadejo in so okolju neškodljive.


Mreže so narejene iz rastlinskih vlaken, pridobljenih iz vlaken kokosovih lupin. Stopnja vsebnosti lignina v vlaknih določa raven odpornosti na mikrobiološko aktivnost (biorazgradljivost). Naravne mreže EURO-TEXTILE iz kokosovih vlaken so izdelane v skladu s standardom ISO 9001 ter v skladu z mednarodno uredbo H2M6, ki določa način, na katerega so pridobljena vlakna, standardiziran proizvodni proces ter njihovo geografsko poreklo (Južna Indija - Kerala).


Uporaba:

 • Kot protierozijska zaščita v povezavi z vzpostavitvijo vegetacije. 
 • Pri brežinah vodotokov indrugih vodnih kanalov, ki so izpostavljeni eroziji vode. 
 • Na obalnih predelih, ki so izpostavljeni eroziji morja in vetra. 
 • Na pobočjih, brežinah in ravnih površinah, ki so izpostavljene dežni eroziji. 
 • Pri hudourniki, ki so izpostavljeni turbulentnim tokovom.

 

Lastnosti: 

 
  EURO-TEXTILE C400 EURO-TEXTILE C740 EURO-TEXTILE C900
Slika izdelka      
Trajanje zaščite 3 - 7 let 3 - 7 let 3 - 7 let
Standardi ISO 9001, H2M9 ISO 9001, H2M5 ISO 9001, H2M9
Tip vlaken 100% kokos 100% kokos 100% kokos
Gostota (št. trakov na dm2) 4 x 4 7 x 7 9 x 8
Teža (g/m2) 400 740 900
Vsebnost lignina v vlaknih (%) 46 46 46
Prepustnost mreže (%) 64 42 33

Natezna trdnost mreže (ASTM D4595-86)
- vzdolžno (kN/m)
- prečno (kN/m)4,48
4,75


9,95
9,69


10,91
8,17
Raztezek mreže (ASTM D4595-86)
- vzdolžno (%)
- prečno (%)


30,74
32,04


30,34
31,91


33,39
33,25
Utrditev zemljine (od * do *****) *** **** *****
Odpornost na mikrobiološke procese (od * do *****) ***** ***** *****
Sposobnost zadrževanja majhnih delcev (od * do *****) ** *** ****
Sposobnost vzpostavitve vegetacije (od * do *****) ***** **** ***

 

ASTM D4595-86: Standardna testna metoda za natezne lastnosti naravnih mrež z uporabo metode "Wide-Width Strip"

 

 

Mreže so narejene iz rastlinskih vlaken, pridobljenih iz jute. Stopnja vsebnosti lignina v vlaknih, določa raven odpornosti nai mikrobiološko aktivnost (biorazgradljivost). Naravne mreže EURO-TEXTILE iz vlaken jute so izdelane v skladu s standardom ISO 9001.


Uporaba:

 • Kot protierozijska zaščita v povezavi z vzpostavitvijo vegetacije. 
 • Pri brežinah vodotokov in drugih vodnih kanalov, ki so izpostavljeni eroziji vode. 
 • Na obalnih predelih, ki so izpostavljeni eroziji morja in vetra. 
 • Na pobočjih, brežinah in ravnih površinah, ki so izpostavljene dežni eroziji. 

Lastnosti:

 
  EURO-TEXTILE J500 EURO-TEXTILE J730
Slika izdelka    
Trajanje zaščite 2 - 4 leta 2 - 4 leta
Standardi ISO 9001 ISO 9001
Tip vlaken 100% juta 100% juta
Gostota (št. trakov na dm2) 7 x 6 10 x 10
Teža (g/m2) 500 730
Vsebnost lignina v vlaknih (%) 12 12
Prepustnost mreže (%) 75 65

Natezna trdnost mreže (ASTM D4595-86)
- vzdolžno (kN/m)
- prečno (kN/m)


4,5
5,2

10,95
7,59
Razmerje absorpcije vode 485% ali 2,495 g/m3 485% ali 2,495 g/m3
Utrditev zemljine (-/o/+) o +
Odpornost na mikrobiološke procese (-/o/+) - +
Sposobnost zadrževanja majhnih delcev (-/o/+) o +
Sposobnost vzpostavitve vegetacije (-/o/+) - o

 
ASTM D4595-86: Standardna testna metoda za natezne lastnosti naravnih mrež z uporabo metode "Wide-Width Strip"