HYDROSEEDING


S pomočjo hydroseederja se površino, predvideno za ozelenitev, prebrizga s pripravljeno rastno mešanico. Mešanica vsebuje terenu in rastnim razmeram ustrezno semensko mešanico, organsko gnojilo, mulč, ekološko neoporečno vezivno sredstvo, ki sčasoma razpade na CO2 in vodo, razne dodatke za izboljšanje tal in vodo. Sestava mešanice se na podlagi predhodne preučitve razmer prilagaja glede na značilnosti posameznih delov terena oz. podlage za setev.


Hydroseeding se uporablja za zatravitev in ozelenitev manjših in velikih površin. Ker se izvaja s pomočjo strojne opreme je izvedba hitra, zasaditev je enakomerna, rezultati pa so hitro vidni. Metoda omogoča tudi zelo natančno zatravitev manjših površin, primerno na primer za ureditev okolice doma. Zaradi posebne sestave rastne mešanice se zatravitev uspešno izvaja tudi v zahtevnejših vremenskih razmerah in v slabših humusnih pogojih, v katerih drugi načini zatravitve največkrat niso uspešni.


Hydroseeding omogoča veliko fleksibilnost tudi pri izbiri rastlinskih vrst, saj se v mešanici lahko uporabijo travna semena poljubnih vrst, možno je celo kombinirati druge rastlinske vrste (grmovnice ipd.). Pri izbiri rastlinskih vrst upoštevamo značilnosti okolja, vremenske pogoje in želje naročnika o končnem izgledu.


Dodatne informacije: http://www.euro-tec.fr

 V primerjavi s klasično setvijo in drugimi metodami zatravitve ima hydroseeding številne prednosti: 

 • hitra izvedba
 • hitro vidni rezultati zatravitve
 • omogoča zaščito pred vremenskimi vplivi takoj po nanosu
 • enakomerna zasaditev po celotni površini
 • omogoča izbiro poljubnih rastlinskih vrst
 • cenovno učinkovita rešitev

 

Hydroseeder je posebna strojna oprema, sestavljena iz cisterne, mešalne vetrnice, hidravlične črpalke za goste tekočine in brizgalnika. Brizgalnik je mogoče prilagajati lastnostim terena in posameznega projekta tako da je z napravo mogoče izvajati zelo natančen prebrizg na manjših površinah ali prebrizg velikih površin in zahtevnih terenov. Boljši hydroseederji so poleg brizgalne cevi opremljeni še s topom. Naprava je mobilna in je zato s pomočjo različnih prevoznih sredstev z njo mogoče dostopati praktično do vseh terenov, tudi strmih in težje dostopnih.

Z našo strojno opremo lahko zatravimo tudi terene, ki so od cisterne oddaljeni tudi 200 m, moč brizganja pa lahko uravnavamo. Za uspešno izvedbo zatravitve je potrebna oprema, s katero je mogoče enakomerno premešati vse uporabljene sestavine (mešalna vetrnica), prebrizg pa izvesti pod dovolj velikim pritiskom. Samo tako je omogočeno enakomerno razporejanje hranilnih snovi, mulč, lepila in drugih dodatkov. Uspešnost zatravitve se da oceniti šele takrat, ko se rastline uspešno zakoreninijo in začnejo porabljati snovi iz talnega substrata.


Pomembne lastnosti:

 • dobra mešalna vetrnica z odlično hidravlično črpalko
 • nastavljiva moč brizganja
 • možnost uporabe brizganja s topom 

 

VODA: Voda je osnova za pripravo rastne mešanice za hydroseeding. Tekoča mešanica se s hydroseederjem lahko enakomerno razprši po površini.

SEMENSKA MEŠANICA: Izbira semenske mešanice (različne travne in druge rastlinske vrste) je odvisna od želenega končnega izgleda, klimatskih pogojev, humusnih pogojev in namena uporabe. Mogoča je uporaba tako okrasnih in izjemno vzdržljivih rastlinskih vrst. Izbira ustrezne semenske mešanice lahko pomembno vpliva na končni uspeh.


VEZIVNO SREDSTVO: Bistveni sestavni del rastne mešanice je posebno vezivno sredstvi za hydroseeding. Vezivo zagotavlja visoko viskoznost in homogenost mešanice, predvsem pa preprečuje izpiranje in odnašanje rastne mešanice s talne podlage ter tako zagotavlja dobre mikro rastiščne razmere. Funkcija vezivnega sredstva je še posebej pomembna v zahtevnejših vremenskih pogojih in na strmejših površinah, kjer sicer zatravitev zaradi nenehnega izpiranja in vetrnega odnašanja ne bi bila mogoča. Pri hydroseedingu uporabljamo več različnih vrst vezivnih sredstev, odvisno od značilnosti terena.


ORGANSKA GNOJILA IN DODATKI: Organska gnojila in dodatki zagotavljajo nujne hranilne sestavine za uspešno rast, izboljšujejo sestavo tal in ustvarjajo optimalen pH rastne podlage. Poleg tega pospešujejo rast koreninskega sistema in s tem vplivajo na hitrejšo in uspešnejšo zatravitev. Vrste dodatkov se razlikujejo glede na značilnosti terena, vremenske pogoje in mešanice rastlinskih vrst.


MULČ: Naloga mulča je zaščita semena pred vremenskimi vplivi in reguliranje vlažnosti in temperature semen. Poleg tega mulč zagotavlja, da semena ves čas ostanejo v stiku s talno podlago. Pri zatravitvah uporabljamo mulče tako iz celuloznih kot iz lesnih vlaken, ki morajo biti tudi posebej prilagojena uporabi s strojno opremo. Izbira optimalnega mulča je pomemben dejavnik za uspešno zatravitev in je odvisna od od značilnosti terena, temperaturnih pogojev med izvedbo in želenega končnega rezultata.

 

Pri hydroseedingu uporabljamo različne rastlinske vrste: trave, stročnice in druge rastlinske vrste. Pri pripravi semenske mešanice upoštevamo namen in tip projekta, lokalne klimatske in humusne pogoje ter skladnost z okoljem. Z izbiro ustreznih rastlinskih vrst je mogoče doseči končni izgled po željah naročnika, zadovoljiti zahteve po nadaljnjem vzdrževanju, trpežnost rastlinja ipd. Na voljo so raznovrstne tako avtohtone kot tudi druge rastlinske vrste. Sestavo prilagodimo vsakemu projektu posebej.


Nekatere travne vrste, ki jih uporabljamo pri hydroseedingu: Festuca ovina duriuscula, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Festuca rubra trichophylla, Festuca arundinacea, Lolium perenne, Poa pratensis, Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium pratense, Trifolium subterraneum, Trifolium incarnatum, Trifolium repens in številne druge.   

 

Vezivna sredstva in stabilizatorji imajo pri hydroseedingu več funkcij. Dodatki, ki jih uporabljamo imajo različne lastnosti, zato je pomembna izbira pravih sredstev glede na orografske, talne in vremenske pogoje.


Vezivna sredstva

 • Omogočajo večjo viskoznost mešanice in pomagajo homogenizirati  sestavine različnih gostot.
 • Omogočajo boljši in bolj enakomeren nanos mešanice na celotno površino.
 • Izboljšujejo vezivnost talne podlage in preprečujejo izpiranje.
 • V določenih primerih pomagajo izboljšati strukturo tal.
 • Izboljšujejo poroznost prsti in s tem omogočajo boljšo prepustnost vode.
 • Preprečujejo izpiranje semenske mešanice takoj po nanosu in s tem zagotavljajo osnovne pogoje za uspešno vzklitje.
 • Pomagajo doseči višjo stopnjo kalitve in ukoreninjenja rastlinskih vrst. 
 • Zagotavljajo manjše uničenje in izgubo semen, ki bi sicer nastala zaradi trenja pri mehanskem nanosu.


Mehanski stabilizatorji 

 • Omogočajo boljšo sprijetje mulča z vsemi vrstami in tipi podlage.
 • Omogočajo boljšo odpornost nanosa v ekstremnih vremenskih pogojih ter podaljšujejo trajanje odpornosti.
 • Omogočajo boljšo izmenjavo med zrakom in prstjo ter s tem preprečujejo nastanek »skorje« na površini tal v zelo sušnih obdobjih.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


100% organsko vezivno sredstvo VEGESTAB


VEGESTAB je stabilizacijsko in vezivno sredstvo, izdelano iz rastlinskih izvlečkov. Topen je v vodi in posebej zasnovan za uporabo pri hydroseedingu. Omogoča homogeniziranje mešanice vode, semen, gnojil in vlaken ter omejuje izpiranje in odtekanje mešanice med nanosom. Vsebuje razpršilna sredstva, ki omogočajo, da sredstvo doseže 70% maksimalne stopnje viskoznost že v prvih 10 minutah po tem, ko pride v stik z vodo. Izdelek ni toksičen. VEGESTAB je izdelan iz 100% naravnih polimerov in je 100% biorazgradljiv.


Delovanje:

 • Izboljšuje strukturo tal.
 • Preprečuje izpiranje mešanice takoj po nanosu.
 • Omogoča  boljši in bolj enakomeren nanos mešanice na celotno površino. 
 • Zagotavlja manjše uničenje in izgubo semen med nanosom ter povečuje 

Lastnosti:

 
  VEGESTAB
Slika izdelka
Sestava Polimeri, pridobljeni iz izbranih rastlinskih vrst
Rastlinske vrste Cyamopsis Tetragonoloba
Ogljikovi hidrati (%) 75%
Mineralne snovi (%) 5%
Vsebnost vlage (%) 20%
Proces razgradnje Na naraven način s pomočjo delovanja mikro bakterij
Zaščita pred erozijo tal v mesecih 1 mesec (srednja)
Viskoznost @ 5.0 g/l + srednja
Razmerje mešanja z vodo 2000 g VEGESTAB na 1000 litrov vode

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Poliakrilamidni (PAM) stabilizator SOIL-FIX

SOIL-FIX je površinski stabilizator tal iz vodotopnih poiliakrilamidov (PAM) in je posebej zasnovan za uporabo pri hydroseedingu. Njegova naloga je, da zmanjša erozijo tal zaradi vodnega izpiranja površinskega sloja in hkrati poveča prepustnost tal. Izdelek ni toksičen. SOIL-FIX je bil odobren v ZDA s strani FDA (Food & Drug Administration) ter s strani francoskega ministrstva za zdravje.


Delovanje:

 • Izboljša vezivnost talne podlage in preprečuje izpiranje (tudi do 95% zmanjšanje erozije tal in do 84% zmanjšano izpiranje hranilnih snovi).
 • Izboljšuje poroznost prsti in s tem omogoča boljšo prepustnost vode.
 • Pomaga doseči višjo stopnjo kalitve in ukoreninjenja rastlinskih vrst.

Lastnosti:

 
  SOIL-FIX
Slika izdelka
Sestava Iz vodotopnih anionskih polimerov z visoko molekulsko maso
Proces razgradnje Ko je izpostavljen UV svetlobi in pod mikrobiološkim delovanjem, se SOIL-FIX naravno razgradi v tleh v CO2, H2O in amonijev nitrat. Dušikovo skupino molekule porabijo talne baterije že v kratkem času, medtem ko ogljikova skupina razpada postopoma, od 10% do 15% na leto.
Zaščita pred erozijo tal v mesecih
6 mesecev (visoka)
Viskoznost @ 5.0 g/l
visoka
Razmerje mešanja z vodo 300 g SOIL-FIX na 1000 litrov vode

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Mehanski stabilizator MULCH PLUS


MULCH-PLUS je vlaknast aditiv, ki deluje kot površinsko aktivno sredstvo in je posebej namenjen za uporabo v kombinaciji z mulči pri hydroseedingu. Združljiv je z vsemi vrstami mulčev in povečuje njihovo odpornost tako proti vetrni kot tudi proti vodni eroziji.


Delovanje:

 • Omogoča boljšo sprijetje mulča z vsemi vrstami in tipi podlage.
 • Omogočajo boljšo odpornost nanosa v ekstremnih vremenskih pogojih ter podaljšujejo trajanje odpornosti.
 • Omogoča boljšo izmenjavo med zrakom in prstjo ter s tem preprečuje nastanek »skorje« na površini tal v zelo sušnih obdobjih.


Lastnosti:

 
  MULCH PLUS
Slika izdelka
Sestava Poliamidi
Barva Bela
Dolžina vlaken 10 do 30 mm
Zaščita pred erozijo tal (v mesecih) 18 mesecev (zelo visoka)
Vezivnost semenske mešanice Zelo visoka

 

Pri hydroseedingu uporabljamo posebej zato namenjena sredstva za izboljšavo tal in gnojila. Tovrstna sredstva omogočajo revitalizacijo in trajnostno ozelenitev degradiranih površin. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organska mineralna gnojila VERT-EXPERT


VERT-EXPERT je skupina organskih mineralnih gnojil (po standardu NFU 42-001), posebej zasnovana za uporabo pri hydroseedingu. Skrbno izbrane sestavine zagotavljajo maksimalno učinkovitost ob hkratnem zagotavljanju optimalne zaščite okolja.


Delovanje:

 • Zagotavljajo dobavo esencialnih hranilnih sestavin (tudi daljše obdobje po nanosu).
 • Izboljšujejo fizične lastnosti talne podlage.
 • Aktivirajo rast koreninskega sistema.
 • Spodbujajo biološke procese tal.
 • Vplivajo na prilagajanje pH tal. 
 • Zmanjšujejo vpliv nitratov na okolje.


Lastnosti:

 
  VERT TRADITION VERT COMPLET VERT BIO
Slika izdelka
Uporaba Na področjih s posebno zahtevnimi humusnimi pogoji Na področjih s posebno zahtevnimi humusnimi pogoji, kjer je potrebna takojšnja vzpostavitev vegetacije Na ekološko občutljivih območij (v bližini vodnjakov, rek in vodotokov)
Organske snovi (%) (alge, sojina pogača...) 78% 53% 91%
Organska snov na bruto težo izdelka (%) 61% 42% 55%
Mineralne snovi (%) 22% 47% 30%
Vlažnost (%) 15% 15% 15%
Razmerje NPK 6. 5. 5.  12. 5. 7. 6.4.4. + 0,5 železo
Izvor dušika 3 : 3
organske rastlinske snovi : amonijev dušik
2 : 2,5 : 2,5 : 5
organske rastlinske snovi / nitratni dušik / amonijev dušik / sečninski dušik
Organske snovi rastlinskega in živalskega izvora
Vpliv na okolje (-/o/+) o o +
Učinek počasnega sproščanja (-/o/+) + + +
Hitri štartni učinek (-/o/+) o + o
Pospeševalec rasti (-/o/+) o + o
Razmerje mešanja z vodo 350 kg na 1000 litrov 350 kg na 1000 litrov 350 kg na 1000 litrov

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organski dodatek za izboljšanje tal VEGE-MAX


VEGE-MAX je tekoči organski dodatek za izboljšanje tal (po standardu NFU44-051-4-1), ki vsebuje huminske in fulvo kisline in je posebej zasnovan za uporabo pri hydroseedingu. 


Izdelek pridobivajo iz Leonardita, ki je produkt oksidacije lignita. Lonardit je topen v alkalnih raztopinah in je odličen vir huminskih kislin. Zaradi tega se ga uporablja kot dodatek za izboljšanje tal.
Postopek pridobivanja huminske kisline iz Leonardita in kakovost uporabljenih surovin pri izdelavi VEGE-MAX zagotavljata odsotnost klora in natrija v končnem proizvodu ter ugodno razmerja huminskih in fulvo kislin.

Vpliva na strukturo tal: 

 • Izboljšuje sposobnost zadrževanja vode.
 • Izboljšuje razpoložljivost hranilnih elementov v območju koreninskega sistema.
 • Izboljšuje zračenje tal.
 • Znižuje tveganje za "zamašitev" pri glinenih tleh.
 • Znižuje tveganje "pokanja" pri ilovnatih tleh.

Kemično deluje na adhezivne sposobnosti tal:

 • Poveča blažilno moč tal (regulacija pH) in vzdržuje stabilnost tal.
 • Dovaja organske in mineralne snovi (N, P, S, CO2), ki so potrebne za rastline in mikroorganizme.
 • Poveča kationsko izmenjalno kapaciteto.
 • S tvorjenjem spojin zmanjšuje negativne vplive strupenih snovi.

Biološko deluje na rastline in mikroorganizme:

 • Vpliva na slanost (veže sol na huminske kisline).
 • Vpliva na sušnost.
 • Pozitiven vpliv na slabe svetlobne pogoje.
 • Krepi in izboljšuje proizvodnjo biomase, predvsem v koreninskem območju.
 • Spodbuja razvoj korena in koreninskih laskov.

 

Lastnosti:

 
  VEGE-MAX
Slika izdelka
Premium organski humusni material (%) 100%
Vsebnost huminskih kislin (%) 16,65%
Vsebnost fulvo kislin (%) 61%
Vsebnost organskega ogljika (%) 13,32%
Vpliv na okolje (-/o/+) +
Učinek počasnega sproščanja  (-/o/+) -
Hitri štartni učinek  (-/o/+) o

Izdelek je narejen z huminskih izvlečkov, ki ne vsebujejo težkih kovin, natrija, klora, bakterij, patogenih agentov in fito nevarnih spojin.

 

HYDRO-MULCH


Mulči se pri hydrseedingu v prvi vrsti uporabljajo kot zastirke, ki varujejo semena pred zunanjimi vplivi. Omogočajo, da semena ostanejo v stiku s talno podlago, uravnavajo temperaturo in vlažnost okolice semena ter omejujejo učinek »vodnega curka«, ki ga lahko povzročijo dežne kaplje.  

         

 

Delovanje:

 • Mulč deluje kot zaščita, ki absorbira energijo udarca dežnih kapljic ter istočasno absorbira in zadržuje deževnico.
 • Pospešuje kalitev.
 • Zaradi sposobnosti zadrževanja vode omogočajo semenom in sadikam rast v kontroliranem okolju, tako s temperaturnega kot s hidrološkega vidika.
 • Omogoča začasno protierozijsko zaščito (do 12 mesecev), dokler funkcije ne prevzame zelena vegetacija.
 • Poveča raven učinkovitosti.
 • Omogoča homogeniziranje mešanice (voda, semena, gnojila in utrjevalci) ter s tem enoten nanos mešanice na talno podlago. Hkrati zagotavlja manjše uničenje in izgubo semen, ki bi sicer nastala zaradi trenja pri mehanskem nanosu.Lastnosti:

Pri hydroseedingu uporabljamo posebej za to prilagojene mulče, ki ohranjajo svojo osnovno funkcijo, hkrati pa so prilagojeni za mehanski nanos ter optimizirani za doseganje maksimalnih učinkov. Glede na posebnosti posameznega projekta izbiramo med različnim vrstami mulčev, s čimer lahko zadovoljimo različnim tehničnim in finančnim zahtevam projektov. 

 
  HYDRO MULCH CELL HYDRO-MULCH HS HYDRO MULCH UE HYDRO-MULCH US
Slika izdelka
Sestava 100% celuloza Mešanica celuloze, lesnih vlaken in dodatkov  100% lesna vlakna  100% lesna vlakna
Lastnosti Narejen iz surove celuloze, biorazgradljiv, rastline ga enostavno asimilirajo, okolju prijazen.  Delno izdelan iz surove celuloze. Dodatki lesnih vlaken, stabilizatorjev in barvil  še dodatno povečujejo učinkovitost izdelka. Izdelan iz izbranih kakovostnih materialov,  biorazgradljiv, rastline ga enostavno asimilirajo. Izdelan iz izbranih kakovostnih materialov,  biorazgradljiv, rastline ga enostavno asimilirajo. Zelena barva vlaken omogoča boljši nadzor za enakomeren nanos. 
Barvilo 0% 1% (zelena)  0%  1% (zelena) 
Osnovne sestavine Surova celuloza Surova celuloza/ Betula Papyrefera/Populus Tremuloides Pinus  Betula papyrefera / Populus tremuloides 
Dolžina vlaken (mm) 0 do 4 mm  10 mm 2 do 6 mm  2 do 10 mm 
Celulozna vlakna (%) 100% 75%  100%  100% 
Lesna vlakna (%) 0% 20%  0%  0% 
PLA vlakna (%) 0% 3%  0%  0% 
Organsko sredstvo za redčenje (%) 0% 1%  0%  0% 
Sposobnost zadrževanja vode/ suha teža (%) 400% 600%  700%  1100% 
Organske snovi (%) 80% 98%  98%  99,7% 
Kreda (%) 20% 0%  0%  0,3% 
Pepel (%) 0% 2%  2%  0%
Življenjska doba protierozijske zaščite
(v mesecih, od * do *****)
1 mesec (*) 0 mesecev (*)  6 mesecev (***)  12 mesecev (****)
Sposobnost zadrževanja vode (od * do *****) * **  **   ****
Kapaciteta prekrivanja
(od * do *****)
* (@ 600 kg/ha) * (@ 600 kg/ha)  ** (@ 1300 kg/ha)  *** (@ 1300 kg/ha)