HYROMULCHING


Hydromulching (vodna setev s protierozijsko zaščito) je rešitev, ki se uporablja za sanacijo zahtevnih površin z velikimi nakloni in erozijsko degradiranih površin, saj hkrati deluje kot protierozijska zaščita in kot metoda za zatravitev. 


Rešitev izvajamo s pomočjo hydroseederja. Površino, predvideno za sanacijo,  prebrizgamo s posebno rastno mešanico (voda, semenska mešanica, dodatki za izboljšavo sestave tal in za spodbujanje rasti, mulč in specialna vezivna sredstva). Rastna mešanica takoj po nanosu, ko pride v stik s podlago, ustvari zaščitni sloj in deluje kot takojšnja protierozijska zaščita. Mulč hkrati nudi vso potrebno zaščito za seme, ki s pomočjo rastnih dodatkov vzklije tudi v zelo zahtevnih humusnih in vremenskih pogojih, v katerih ponavadi rast vegetacije sploh ni mogoča. Vezivno sredstvo v mešanici zagotavlja, da rastna mešanica v zahtevnih pogojih ostane na podlagi, se ne spira in tako omogoča osnovni predpogoj za rast vegetacije.


V najzahtevnejših primerih močno degradiranih površin je potrebna uporaba kompleksnejše oblike hydromulchinga - biorazgradljive matrice iz vezanih vlaken. Biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken je rešitev, pri kateri je sestava rastne mešanice (Hydromulcha) prilagojena izjemno zahtevnim pogojem, saj vezana vlakna na površini takoj ustvarijo močno protierozijsko plast. Zaščitna plast iz vezanih vlaken je le začasna zaščita in sčasoma, po uspešnem zakoreninjenju, to funkcijo povsem prevzame zelena vegetacija. Proces razgradnje naravnih sestavin iz biorazgradljive matrice ter rast vegetacije potekata hkrati. Zaradi praviloma osiromašenih tal je v tem času biorazgradljiva matrica tudi osnovni vir hranil, ki omogoča rast vegetacije.

Z izbiro ustrezne rešitve je mogoče določiti dolžino mehanske zaščite, ki jo nudi rastna mešanica (tudi do 24 mesecev), po tem obdobju pa je vegetacija že zmožna sama prevzeti zaščitno funkcijo. Prav zato je še posebej pomembna izbira rastlinskih vrst, ki so dovolj odporne in lahko rastejo tudi v zahtevnih pogojih. 


Tudi v primerih, ko je humusni sloj preveč osiromašen za rast vegetacije, lahko s hydromulchingom v večini primerov dosežemo ponovno revitalizacijo in ozelenitev. 

 
Dodatne informacije: http://www.euro-tec.fr

Hydromulching je sonaravna rešitev, ki hkrati deluje kot protierozijski ukrep ter metoda za zatravitev in ozelenitev površin.


Rešitev ima številne prednosti:

 • protierozijska zaščita in ozelenitev površin
 • omogoča izbiro odpornih rastlinskih vrst
 • hitro vidni rezultati ozelenitve
 • lahko nadomesti mehansko protierozijsko zaščito ali se kombinira z naravnimi ali kovinskimi mrežami
 • dostop s strojno opremo in izvedba je mogoča tudi na zelo zahtevnih terenih
 • predhodna priprava terena ni potrebna

 

Hydroseeder je posebna strojna oprema, sestavljena iz cisterne, mešalne vetrnice, hidravlične črpalke za goste tekočine in brizgalnika. Brizgalnik je mogoče prilagajati lastnostim terena in posameznega projekta tako da je z napravo mogoče izvajati zelo natančen prebrizg na manjših površinah ali prebrizg velikih površin in zahtevnih terenov. Boljši hydroseederji so poleg brizgalne cevi opremljeni še s topom. Naprava je mobilna in je zato s pomočjo različnih prevoznih sredstev z njo mogoče dostopati praktično do vseh terenov, tudi strmih in težje dostopnih.

Z našo strojno opremo lahko zatravimo tudi terene, ki so od cisterne oddaljeni tudi 200 m, moč brizganja pa lahko uravnavamo. Za uspešno izvedbo zatravitve je potrebna oprema, s katero je mogoče enakomerno premešati vse uporabljene sestavine (mešalna vetrnica), prebrizg pa izvesti pod dovolj velikim pritiskom. Samo tako je omogočeno enakomerno razporejanje hranilnih snovi, mulč, lepila in drugih dodatkov. Uspešnost zatravitve se da oceniti šele takrat, ko se rastline uspešno zakoreninijo in začnejo porabljati snovi iz talnega substrata.


Pomembne lastnosti:

 • dobra mešalna vetrnica z odlično hidravlično črpalko
 • nastavljiva moč brizganja
 • možnost uporabe brizganja s topom 

 

VODA: Voda je osnova za pripravo rastne mešanice za hydromulching. Tekoča mešanica se s hydroseederjem lahko enakomerno razprši po površini.

SEMENSKA MEŠANICA: Izbira semenske mešanice (različne travne in druge rastlinske vrste) je odvisna od želenega končnega izgleda, klimatskih pogojev, humusnih pogojev in namena uporabe. Mogoča je uporaba tako okrasnih in izjemno vzdržljivih rastlinskih vrst. Izbira ustrezne semenske mešanice lahko pomembno vpliva na končni uspeh.


VEZIVNO SREDSTVO: Bistveni sestavni del rastne mešanice je posebno vezivno sredstvi za  hydromulching. Vezivo zagotavlja visoko viskoznost in homogenost mešanice, predvsem pa preprečuje izpiranje in odnašanje rastne mešanice s talne podlage ter tako zagotavlja dobre mikro rastiščne razmere. Funkcija vezivnega sredstva je še posebej pomembna v zahtevnejših vremenskih pogojih in na strmejših površinah, kjer sicer zatravitev zaradi nenehnega izpiranja in vetrnega odnašanja ne bi bila mogoča. Pri  hydromulchingu uporabljamo več različnih vrst vezivnih sredstev, odvisno od značilnosti terena. Zaradi svojih lastnosti v kombinaciji z drugimi sestavinami omogoča tudi protierozijsko zaščito, celo na močno degradiranih površinah. Protierozijski učinek nastopi praktično takoj po nanosu.


ORGANSKA GNOJILA IN DODATKI: Organska gnojila in dodatki zagotavljajo nujne hranilne sestavine za uspešno rast, izboljšujejo sestavo tal in ustvarjajo optimalen pH rastne podlage. Poleg tega pospešujejo rast koreninskega sistema in s tem vplivajo na hitrejšo in uspešnejšo zatravitev. Vrste dodatkov se razlikujejo glede na značilnosti terena, vremenske pogoje in mešanice rastlinskih vrst.


MULČ: Naloga mulča je zaščita semena pred vremenskimi vplivi in reguliranje vlažnosti in temperature semen. Poleg tega mulč zagotavlja, da semena ves čas ostanejo v stiku s talno podlago. Pri zatravitvah uporabljamo mulče tako iz celuloznih kot iz lesnih vlaken, ki morajo biti tudi posebej prilagojena uporabi s strojno opremo. Izbira optimalnega mulča je pomemben dejavnik za uspešno zatravitev in je odvisna od od značilnosti terena, temperaturnih pogojev med izvedbo in želenega končnega rezultata.

 

Pri  hydromulchingu uporabljamo različne rastlinske vrste: trave, stročnice in druge rastlinske vrste. Pri pripravi semenske mešanice upoštevamo namen in tip projekta, lokalne klimatske in humusne pogoje ter skladnost z okoljem. Z izbiro ustreznih rastlinskih vrst je mogoče doseči končni izgled po željah naročnika, zadovoljiti zahteve po nadaljnjem vzdrževanju, trpežnost rastlinja ipd. Na voljo so raznovrstne tako avtohtone kot tudi druge rastlinske vrste. Sestavo prilagodimo vsakemu projektu posebej.


Nekatere travne vrste, ki jih uporabljamo pri hydromulchingu: Festuca ovina duriuscula, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Festuca rubra trichophylla, Festuca arundinacea, Lolium perenne, Poa pratensis, Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium pratense, Trifolium subterraneum, Trifolium incarnatum, Trifolium repens in številne druge.   

 

Vezivna sredstva in stabilizatorji imajo pri  hydromulchingu več funkcij. Dodatki, ki jih uporabljamo imajo različne lastnosti, zato je pomembna izbira pravih sredstev glede na orografske, talne in vremenske pogoje.


Vezivna sredstva

 • Omogočajo večjo viskoznost mešanice in pomagajo homogenizirati  sestavine različnih gostot.
 • Omogočajo boljši in bolj enakomeren nanos mešanice na celotno površino.
 • Izboljšujejo vezivnost talne podlage in preprečujejo izpiranje.
 • V določenih primerih pomagajo izboljšati strukturo tal.
 • Izboljšujejo poroznost prsti in s tem omogočajo boljšo prepustnost vode.
 • Preprečujejo izpiranje semenske mešanice takoj po nanosu in s tem zagotavljajo osnovne pogoje za uspešno vzklitje.
 • Pomagajo doseči višjo stopnjo kalitve in ukoreninjenja rastlinskih vrst. 
 • Zagotavljajo manjše uničenje in izgubo semen, ki bi sicer nastala zaradi trenja pri mehanskem nanosu.


Mehanski stabilizatorji 

 • Omogočajo boljšo sprijetje mulča z vsemi vrstami in tipi podlage.
 • Omogočajo boljšo odpornost nanosa v ekstremnih vremenskih pogojih ter podaljšujejo trajanje odpornosti.
 • Omogočajo boljšo izmenjavo med zrakom in prstjo ter s tem preprečujejo nastanek »skorje« na površini tal v zelo sušnih obdobjih.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


100% organsko vezivno sredstvo VEGESTAB


VEGESTAB je stabilizacijsko in vezivno sredstvo, izdelano iz rastlinskih izvlečkov. Topen je v vodi in posebej zasnovan za uporabo pri  hydromulchingu. Omogoča homogeniziranje mešanice vode, semen, gnojil in vlaken ter omejuje izpiranje in odtekanje mešanice med nanosom. Vsebuje razpršilna sredstva, ki omogočajo, da sredstvo doseže 70% maksimalne stopnje viskoznost že v prvih 10 minutah po tem, ko pride v stik z vodo. Izdelek ni toksičen. VEGESTAB je izdelan iz 100% naravnih polimerov in je 100% biorazgradljiv.


Delovanje:

 • Izboljšuje strukturo tal.
 • Preprečuje izpiranje mešanice takoj po nanosu.
 • Omogoča  boljši in bolj enakomeren nanos mešanice na celotno površino. 
 • Zagotavlja manjše uničenje in izgubo semen med nanosom ter povečuje produktivnost.


Lastnosti:

 
  VEGESTAB
Slika izdelka
Sestava Polimeri, pridobljeni iz izbranih rastlinskih vrst
Rastlinske vrste Cyamopsis Tetragonoloba
Ogljikovi hidrati (%) 75%
Mineralne snovi (%) 5%
Vsebnost vlage (%) 20%
Proces razgradnje Na naraven način s pomočjo delovanja mikro bakterij
Zaščita pred erozijo tal v mesecih 1 mesec (srednja)
Viskoznost @ 5.0 g/l + srednja
Razmerje mešanja z vodo 2000 g VEGESTAB na 1000 litrov vode

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Poliakrilamidni (PAM) stabilizator SOIL-FIX

SOIL-FIX je površinski stabilizator tal iz vodotopnih poiliakrilamidov (PAM) in je posebej zasnovan za uporabo pri  hydromulchingu. Njegova naloga je, da zmanjša erozijo tal zaradi vodnega izpiranja površinskega sloja in hkrati poveča prepustnost tal. Izdelek ni toksičen. SOIL-FIX je bil odobren v ZDA s strani FDA (Food & Drug Administration) ter s strani francoskega ministrstva za zdravje.


Delovanje:

 • Izboljša vezivnost talne podlage in preprečuje izpiranje (tudi do 95% zmanjšanje erozije tal in do 84% zmanjšano izpiranje hranilnih snovi).
 • Izboljšuje poroznost prsti in s tem omogoča boljšo prepustnost vode.
 • Pomaga doseči višjo stopnjo kalitve in ukoreninjenja rastlinskih vrst.

Lastnosti:

 
  SOIL-FIX
Slika izdelka
Sestava Iz vodotopnih anionskih polimerov z visoko molekulsko maso
Proces razgradnje Ko je izpostavljen UV svetlobi in pod mikrobiološkim delovanjem, se SOIL-FIX naravno razgradi v tleh v CO2, H2O in amonijev nitrat. Dušikovo skupino molekule porabijo talne baterije že v kratkem času, medtem ko ogljikova skupina razpada postopoma, od 10% do 15% na leto.
Zaščita pred erozijo tal v mesecih
6 mesecev (visoka)
Viskoznost @ 5.0 g/l
visoka
Razmerje mešanja z vodo 300 g SOIL-FIX na 1000 litrov vode

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Mehanski stabilizator MULCH PLUS


MULCH-PLUS je vlaknast aditiv, ki deluje kot površinsko aktivno sredstvo in je posebej namenjen za uporabo v kombinaciji z mulči pri  hydromulchingu. Združljiv je z vsemi vrstami mulčev in povečuje njihovo odpornost tako proti vetrni kot tudi proti vodni eroziji.


Delovanje:

 • Omogoča boljšo sprijetje mulča z vsemi vrstami in tipi podlage.
 • Omogočajo boljšo odpornost nanosa v ekstremnih vremenskih pogojih ter podaljšujejo trajanje odpornosti.
 • Omogoča boljšo izmenjavo med zrakom in prstjo ter s tem preprečuje nastanek »skorje« na površini tal v zelo sušnih obdobjih.


Lastnosti:

 
  MULCH PLUS
Slika izdelka
Sestava Poliamidi
Barva Bela
Dolžina vlaken 10 do 30 mm
Zaščita pred erozijo tal (v mesecih) 18 mesecev (zelo visoka)
Vezivnost semenske mešanice Zelo visoka

 

Pri  hydromulchingu uporabljamo posebej zato namenjena sredstva za izboljšavo tal in gnojila. Tovrstna sredstva omogočajo revitalizacijo in trajnostno ozelenitev degradiranih površin. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organska mineralna gnojila VERT-EXPERT


VERT-EXPERT je skupina organskih mineralnih gnojil (po standardu NFU 42-001), posebej zasnovana za uporabo pri  hydromulchingu. Skrbno izbrane sestavine zagotavljajo maksimalno učinkovitost ob hkratnem zagotavljanju optimalne zaščite okolja.


Delovanje:

 • Zagotavljajo dobavo esencialnih hranilnih sestavin (tudi daljše obdobje po nanosu).
 • Izboljšujejo fizične lastnosti talne podlage.
 • Aktivirajo rast koreninskega sistema.
 • Spodbujajo biološke procese tal.
 • Vplivajo na prilagajanje pH tal. 
 • Zmanjšujejo vpliv nitratov na okolje.


Lastnosti:

 
  VERT TRADITION VERT COMPLET VERT BIO
Slika izdelka
Uporaba Na področjih s posebno zahtevnimi humusnimi pogoji Na področjih s posebno zahtevnimi humusnimi pogoji, kjer je potrebna takojšnja vzpostavitev vegetacije Na ekološko občutljivih območij (v bližini vodnjakov, rek in vodotokov)
Organske snovi (%) (alge, sojina pogača...) 78% 53% 91%
Organska snov na bruto težo izdelka (%) 61% 42% 55%
Mineralne snovi (%) 22% 47% 30%
Vlažnost (%) 15% 15% 15%
Razmerje NPK 6. 5. 5.  12. 5. 7. 6.4.4. + 0,5 železo
Izvor dušika 3 : 3
organske rastlinske snovi : amonijev dušik
2 : 2,5 : 2,5 : 5
organske rastlinske snovi / nitratni dušik / amonijev dušik / sečninski dušik
Organske snovi rastlinskega in živalskega izvora
Vpliv na okolje (-/o/+) o o +
Učinek počasnega sproščanja (-/o/+) + + +
Hitri štartni učinek (-/o/+) o + o
Pospeševalec rasti (-/o/+) o + o
Razmerje mešanja z vodo 350 kg na 1000 litrov 350 kg na 1000 litrov 350 kg na 1000 litrov

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organski dodatek za izboljšanje tal VEGE-MAX


VEGE-MAX je tekoči organski dodatek za izboljšanje tal (po standardu NFU44-051-4-1), ki vsebuje huminske in fulvo kisline in je posebej zasnovan za uporabo pri hydroseedingu. 


Izdelek pridobivajo iz Leonardita, ki je produkt oksidacije lignita. Lonardit je topen v alkalnih raztopinah in je odličen vir huminskih kislin. Zaradi tega se ga uporablja kot dodatek za izboljšanje tal.
Postopek pridobivanja huminske kisline iz Leonardita in kakovost uporabljenih surovin pri izdelavi VEGE-MAX zagotavljata odsotnost klora in natrija v končnem proizvodu ter ugodno razmerja huminskih in fulvo kislin.

Vpliva na strukturo tal: 

 • Izboljšuje sposobnost zadrževanja vode.
 • Izboljšuje razpoložljivost hranilnih elementov v območju koreninskega sistema.
 • Izboljšuje zračenje tal.
 • Znižuje tveganje za "zamašitev" pri glinenih tleh.
 • Znižuje tveganje "pokanja" pri ilovnatih tleh.

Kemično deluje na adhezivne sposobnosti tal:

 • Poveča blažilno moč tal (regulacija pH) in vzdržuje stabilnost tal.
 • Dovaja organske in mineralne snovi (N, P, S, CO2), ki so potrebne za rastline in mikroorganizme.
 • Poveča kationsko izmenjalno kapaciteto.
 • S tvorjenjem spojin zmanjšuje negativne vplive strupenih snovi.

Biološko deluje na rastline in mikroorganizme:

 • Vpliva na slanost (veže sol na huminske kisline).
 • Vpliva na sušnost.
 • Pozitiven vpliv na slabe svetlobne pogoje.
 • Krepi in izboljšuje proizvodnjo biomase, predvsem v koreninskem območju.
 • Spodbuja razvoj korena in koreninskih laskov.

 

Lastnosti:

 
  VEGE-MAX
Slika izdelka  
Premium organski humusni material (%) 100%
Vsebnost huminskih kislin (%) 16,65%
Vsebnost fulvo kislin (%) 61%
Vsebnost organskega ogljika (%) 13,32%
Vpliv na okolje (-/o/+) +
Učinek počasnega sproščanja  (-/o/+) -
Hitri štartni učinek  (-/o/+) o


Izdelek je narejen z huminskih izvlečkov, ki ne vsebujejo težkih kovin, natrija, klora, bakterij, patogenih agentov in fito nevarnih spojin.

 

 

HYDRO-MULCH


Mulči se pri  hydromulchingu v prvi vrsti uporabljajo kot zastirke, ki varujejo semena pred zunanjimi vplivi. Omogočajo, da semena ostanejo v stiku s talno podlago, uravnavajo temperaturo in vlažnost okolice semena ter omejujejo učinek »vodnega curka«, ki ga lahko povzročijo dežne kaplje.

     

 

Delovanje:

 • Mulč deluje kot zaščita, ki absorbira energijo udarca dežnih kapljic ter istočasno absorbira in zadržuje deževnico.
 • Pospešuje kalitev.
 • Zaradi sposobnosti zadrževanja vode omogočajo semenom in sadikam rast v kontroliranem okolju, tako s temperaturnega kot s hidrološkega vidika.
 • Omogoča začasno protierozijsko zaščito (do 12 mesecev), dokler funkcije ne prevzame zelena vegetacija.
 • Poveča raven učinkovitosti.
 • Omogoča homogeniziranje mešanice (voda, semena, gnojila in utrjevalci) ter s tem enoten nanos mešanice na talno podlago. Hkrati zagotavlja manjše uničenje in izgubo semen, ki bi sicer nastala zaradi trenja pri mehanskem nanosu.Lastnosti:

Pri  hydromulchingu uporabljamo posebej za to prilagojene mulče, ki ohranjajo svojo osnovno funkcijo, hkrati pa so prilagojeni za mehanski nanos ter optimizirani za doseganje maksimalnih učinkov. Glede na posebnosti posameznega projekta izbiramo med različnim vrstami mulčev, s čimer lahko zadovoljimo različnim tehničnim in finančnim zahtevam projektov. 

 
  HYDRO MULCH CELL HYDRO-MULCH JS HYDRO MULCH UE HYDRO-MULCH US
Slika izdelka
Sestava 100% celuloza Mešanica celuloze, lesnih vlaken in dodatkov  100% lesna vlakna  100% lesna vlakna
Lastnosti Narejen iz surove celuloze, biorazgradljiv, rastline ga enostavno asimilirajo, okolju prijazen.  Delno izdelan iz surove celuloze. Dodatki lesnih vlaken, stabilizatorjev in barvil  še dodatno povečujejo učinkovitost izdelka. Izdelan iz izbranih kakovostnih materialov,  biorazgradljiv, rastline ga enostavno asimilirajo. Izdelan iz izbranih kakovostnih materialov,  biorazgradljiv, rastline ga enostavno asimilirajo. Zelena barva vlaken omogoča boljši nadzor za enakomeren nanos. 
Barvilo 0% 1% (zelena)  0%  1% (zelena) 
Osnovne sestavine Surova celuloza Surova celuloza/ Betula Papyrefera/Populus Tremuloides Pinus  Betula papyrefera / Populus tremuloides 
Dolžina vlaken (mm) 0 do 4 mm  10 mm 2 do 6 mm  2 do 10 mm 
Celulozna vlakna (%) 100% 75%  0%  0% 
Lesna vlakna (%) 0% 20%  100%  100% 
PLA vlakna (%) 0% 3%  0%  0% 
Organsko sredstvo za redčenje (%) 0% 1%  0%  0% 
Sposobnost zadrževanja vode/ suha teža (%) 400% 600%  700%  1100% 
Organske snovi (%) 80% 98%  98%  99,7% 
Kreda (%) 20% 0%  0%  0,3% 
Pepel (%) 0% 2%  2%  0%
Življenjska doba protierozijske zaščite
(v mesecih, od * do *****)
1 mesec (*) 0 mesecev (*)  6 mesecev (***)  12 mesecev (****)
Sposobnost zadrževanja vode (od * do *****) * **  **   ****
Kapaciteta prekrivanja
(od * do *****)
* (@ 600 kg/ha) * (@ 600 kg/ha)  ** (@ 1300 kg/ha)  *** (@ 1300 kg/ha) 

 

Rešitev BFM EURO-MAT

Biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken (Bonded Fibre Matrix - BFM) je kompleksna in celovita hydromulching rešitev, ki omogoča večjo protierozijsko zaščito kot klasični hydromulching. Zato se uporablja na zelo zahtevnih in erozijsko močno degradiranih terenih. Rešitev v določenih primerih lahko povsem nadomesti uporabo mehanskih zaščitnih sistemov, kot so na primer mreže. Rešitev je sestavljena iz vezanih vlaken z dodatkom semen in z dodatki za izboljšavo tal. Kombinacija vseh sestavin tvori celovito rešitev, ki deluje kot prevleka iz vezanih vlaken. Rešitev omogoča takojšnjo protierozijsko zaščito brez predhodne priprave tal. Zaradi strojnega nanosa je možen dostop tudi do zahtevnih in težko dostopnih terenov.  

Po nanosu biorazgradljive matrice na talno podlago vegetacija v mešanici hitro vzklije in razvije koreninski sistem, kar še dodatno okrepi prevleko iz vezanih vlaken. Vegetacija postopoma povsem prevzame protierozijsko funkcijo, med tem pa črpa hranilne snovi iz vlaknaste prevleke, ki se postopoma povsem razgradi. 


Delovanje in prednosti:

 • Omogoča začasno protierozijsko zaščito (od 6 do 24 mesecev) dokler funkcije ne prevzame zelena vegetacija. Matrica deluje kot zaščita, ki absorbira energijo udarce dežnih kapljic, medtem pa istočasno absorbira in zadržuje deževnico.
 • Pospešuje kalitev. V začetnih fazah razvoja rastlin biorazgradljiva matrica praviloma predstavlja edini vir hranilnih snovi v osiromašenem življenjskem okolju. Matrica s sposobnostjo zadrževanja vode omogoča semenom in sadikam rast v kontroliranem okolju z vidika temperaturnih in hidroloških stresov. Temperaturni ekstremi so namreč v takšnem okolju izravnani, izhlapevanje/ transpiracija pa je omejena. Dodatki za pospeševanje rasti omogočajo izjemno hitro vzpostavitev zelene vegetacije. 
 • Poveča raven učinkovitosti in je cenovno učinkovita. Rešitev se na teren aplicira s strojno opremo. Terena pred nanosom ni potrebno posebej pripravljati. V primerjavi z drugimi mehanskimi zaščitami, kot so na primer mreže, rešitev ne zahteva nobenih dodatnih sistemov za fiksiranje (sidra ipd.).

 

Primerjava učinkovitosti rešitve BFM EURO-MAT z geotekstilom:
Lastnosti:

 
  EURO-MAT EFM
(Engineered Fibre Matrix)
EURO-MAT FGM
(Flexible Growth Medium)
EURO-MAT “SOIL GUARD”
Slika izdelka  
Lastnosti Mešanica, pripravljena za uporabo. 100% biorazgradljiva, narejena in izbranih rastlinskih vlaken (NFU šifra: 44-4551) z dodanimi stabilizatorji, aktivatorji kaljivosti in spodbujevalci rasti.  Mešanica, pripravljena za uporabo. 100% biorazgradljiva, narejena in izbranih rastlinskih vlaken (NFU šifra: 44-4551) z dodanimi stabilizatorji, aktivatorji kaljivosti in spodbujevalci rasti.  
Barvila 1% (zelena) 1% (zelena)  
Osnovna sestava Betula Papyrefera/ Populus Tremuloide Betula Papyrefera/ Populus Tremuloide  
Dolžina vlaken (mm) 2 do 10 mm 2 do 10 mm  
Lesena vlakna (%) 77% 75%  
Organski stabilizatorji in sredstvo za redčenje (%) 17% 10%  
Aktivatorji kaljivosti in spodbujevalci rasti (%) 5% 5%  
Biorazgradljiva ojačana vlakna (%) 0% 9%  
Sposobnost zadrževanja vode/
suha teža (%)
1100% 1500%  
Organske snovi (%) 94,7% 99,3%  
Mineralne snovi (%) 5,3% 0,7%  
Življenjska doba protierozijske zaščite (mesecev, od * do *****)  12 mesecev (****)  18 mesecev (****  
Sposobnost zadrževanja vode
(od * do *****)
 ****  *****  
Sposobnost zadrževanja vode
(od * do *****)
 ***** (@3400 kg/ha)  ***** (@3400 kg/ha)  
Razmerje mešanja z vodo  22,7 kg na 300 litrov vode  22,7 kg na 500 litrov vode