V aprilu je v Podčetrtku potekal drugi slovenski Kongres o vodah. Kongres je bil razdeljen na štiri tematske sklope: Varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda, upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru, raba voda in vodni ekosistemi ter vode in participacija javnosti pri odločanju. Sočasno je v sosednji dvorani potekalo delo z mladimi, kjer so bili otroci s pomočjo hidrološko hidravličnih modelov projekta Frisco1 spodbujeni k razmisleku in sodelovanju.

 

 

V okviru prvega sklopa smo skupaj s podjetjem Corus Inženirji ter podjetjem Geobrugg predstavili strokovni članek z naslovom ''Sistem podajnih pregrad za zaščito pred drobirskim tokom''. V članku je opisan razvoj sistemov podajnih pregrad v svetu in Sloveniji, s poudarkom na testnem polju v hudourniku Illgraben in Merdenson (Švica). Predstavljena je bila tudi prva podajna pregrada v Sloveniji – pregrada za zaščito partizanske bolnice Franja.

 

 

V zaključku članka je ugotovljeno, da je glavna prednost uporabe podajnih sistemov predvsem ekonomičnost, saj jih je mogoče v hitrem času postaviti tudi v najzahtevnejših in nedostopnih terenih.

 

 

 

 Povezava na uradno stran Kongresa:

http://www.kongresvode2017.si/