V koncu septembra smo v Nordijskem Centru Planica izvedli strokovni seminar z naslovom Protierozijske zaščite in zatravitve površin. Seminar smo izpeljali v sodelovanju s francoskim podjetjem EURO-TEC.

Kljub terminu v vrhuncu gradbene sezone, se je na dogodek odzvalo presenetljivo število udeležencev, tako da je bil predstavitveno-ogrevalni objekt na vrhu planiške letalnice prijetno napolnjen. Dogodka so se udeležili projektanti, izvajalci in vzdrževalci naravne in urbane krajine, katerim je bil strokovni seminar tudi namenjen.

 

 

Seminar je bil razdeljen na dva sklopa (delavnica, terenski ogled) s poudarkom na erozijskih procesih, na katere lahko z uspešno zatravitvijo vplivamo. Opisani so bili različni postopki hydromulchinga ter sama tehnologija, s katero se zagotavlja protierozijska zaščita in zatravitev.

Luka Javornik iz podjetja Studio AKKA je predstavil projekt NC Planica – enega izmed najzahtevnejših projektov na področju krajinske ureditve v Sloveniji. Izziv predstavlja ekstremna topografija terena (naklon in dolžina brežin), neugodni klimatski pogoji ter sam obseg izvedbe.

 

 

Predstavnik podjetja EURO-TEC Christophe Lignier, je predstavil materiale, ki se uporabljajo z metodo hydromulchinga. Glavne sestavine predstavljajo: mulči, izdelani kakovostnih lesenih vlaken, stablilizatorji, ki vežejo vrhnjo plast in preprečujejo erozijo, gnojila ter semenska mešanica, prilagojena specifičnem območju. Vse sestavine so certificirane skladno z standardi evropske skupnosti ter biorazgradljive.

 

 

V nadaljevanju smo predstavili načine kombiniranja z drugimi biotehničnimi in tehničnimi rešitvami, kot so na primer mreže iz naravnih in umetnih materialov, biotehnični ukrepi z izvedbo popletov, fašin, kašt in drugih rešitev. Kjer hočemo doseči zelo strme, ozelenjene površine je za to primerna uporaba armiranih brežin. Za zaščito brežin, kjer problem poleg površinske vodne erozije predstavljajo tudi slabe geomehanske lastnosti zemljine, smo predstavili sisteme aktivne stabilizacije površinskega sloja z mrežami iz visoko nateznega jekla.

Predstavljene so bile tudi ostale inovativne metode uporabe tehnologije hydromulching, kot na primer začasna in trajna zaščita deponij, izvedba zelenih streh s sedumi, zaščita pred pronicanjem v podtalnico pri razlitjih nevarnih snovi, zatiranje plevela brez uporabe herbicidov v urbanih območjih.

 

 

Ob zaključku seminarja smo si ogledali izvedene ukrepe v Planici še v živo.Tudi tokrat se udeležencem zahvaljujemo za aktivno udeležbo, predavateljem pa za odlično pripravljene predstavitve.