Tudi letos smo v podjetju Rejda d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Geobrugg AG pripravili strokovni seminar. Letošnja tema seminarja je bila: Zavarovanje železniške infrastrukture pred padajočim kamenjem in stabilizacija brežin s sistemom sidranih mrež.

Z veseljem smo spet ugotovil, da je bilo zanimanje za seminar veliko. Žal je bilo skupno število udeležencev omejeno na 20 oseb. Dogodka so se udeležili projektanti, investitorji, nadzorniki, upravljalci in izvajalci gradbenih del na železniški infrastrukturi.

Strokovni seminar je bil razdeljen na tri sklope. V prvem delu so se predstavile dosedanje izkušnje na področju padajočega kamenja in stabilizacije brežin na področju železnic, prikazale so se rešitve, ki so se uporabljale v preteklosti, kot tudi moderni pristopi k rešitvi aktualne problematike. Sledila je predstavitev geoloških dogajanj, ki predstavljajo nevarnosti na infrastrukturnih objektih in potreba po spremljanju naravnih procesov.

 

 

V drugem sklopu predavanj so bili predstavljeni sistemi za aktivno učvrstitev nestabilnih pobočij (TECCO® System3) ter sistemi za zaščito pred padajočim kamenjem (podajno-lovilne ograje RXE in GBE). Predstavljeni so bili tudi specialni računalniški programi za dimenzioniranje omenjenih sistemov.

Na praktičnem primeru skalnega podora, ki se je zgodil v februarju 2016 v Trbovljah, smo prikazali vse faze implementacije, od projektiranja do izvedbe na sistemu največjega ranga– RXE-8000.

Za konec drugega sklopa je bilo predstavljeno vzdrževanje podajno lovilnih sistemov. Ob nepravilnem vzdrževanju oziroma ne vzdrževanju sistemov se projektirane sposobnosti sistemov zmanjšujejo, hkrati pa se povečujejo finančni stroški vzdrževanja v celotni življenjski dobi.

 

 

Predstavljen je bil še inovativni sistem integriranega alarmnega sistema Sentinel. Alarmne naprave skupaj s sistemi podajno-lovilnih ograj tvorijo celostno rešitev, katera še povečuje varnost na posebno ogroženih in nedostopnih odsekih.

Po odmoru je sledil še tretji sklop, v katerem so se predstavili primeri dobre prakse na področju varovanja železniške infrastrukture v Sloveniji in tujini. Predstavljene so bile uspešne sanacije nekaterih problematičnih odsekov na slovenskih železnicah, na področju hrvaških železnic in nekaj primerov dobre prakse na železniškem koridorju Ren-Alpe v Nemčiji.

Osnovni namen seminarja je bil tako izpolnjen. Udeležencem smo predstavili možnost stabilizacije brežin s specialnimi prednapetimi mrežami ter zavarovanja infrastrukture pred padajočim kamenjem s sistemi podajno-lovilnih ograj, ter možnost integracije sistemov obveščanja Sentinel. Prikazali smo prednosti in slabosti različnih rešitev, primerjavo stopnje varnosti glede na stroške investicije in stroške vzdrževanja, načine vgrajevanja sistemov ter na praktičnih primerih pokazali uspešno izvedena zavarovanja.

 

 

Udeležencem se zahvaljujemo za aktivno udeležbo, gostujočim predavateljem (Jože Janež – Geologija Idrija d.o.o. in Dalibor Udovič – Monterra d.o.o.) pa za odlično pripravljene predstavitve.